Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2004:15) om riktlinjer för Ålands flaggas färger

1 §.

Med beteckningen NCS avses i denna förordning färgbeteckningssystemet Natural Colour System som enligt den svenska ideella organisationen Swedish Standards Institute (SIS) standardiserats genom ett dokument med beteckningen SS 019100.

Med beteckningen PMS avses i denna förordning färgbeteckningssystemet Pantone Matching System, fastställt av företaget Pantone Incorporated i New Jersey, USA.

Med beteckningen CMYK avses i denna förordning ett färgbeteckningssystem för användning i huvudsak vid grafisk teknik och digital informationshantering av färgerna cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K) vilken i enlighet med den internationella standardiseringsorganisationens (International Organisation for Standardization, ISO) har standardiserats genom ett dokument med beteckningen ISO 15930-1.

2 §.

I enlighet med NCS definieras Ålands flaggas färger med beteckningarna

1) 3065-R90B för mellanblå,

2) 0580-Y10R för gul och

3) 1085-Y90R för röd.

Toleranserna skall i NCS-enheter för kulör och nyans vara högst 5 enheter.

3 §.

Med beaktande av definitionen i 2 § kan Ålands flaggas färger i enlighet med PMS närmast återges med användande av färgbeteckningssystemets

1) 2945C och 300U för mellanblå,

2) 116C och 109U för gul samt med beteckningarna

3) 186C och 185U för röd.

4 §.

Med beaktande av definitionen i 2 § kan Ålands flaggas färger i enlighet med CMYK närmast återges med färgbeteckningssystemets procentvärden enligt följande tabell.

C M Y K
1) 100% 54% 2% 0% för mellanblå
2) 0% 16% 100% 0% för gul
3) 6% 100% 100% 0% för röd

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2004:15

Denna förordning träder omedelbart i kraft. (Utgiven den 14.5.2004)

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:27
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:50