Republikens presidents förordning (2018:37) om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland

1 §.

Trafiksäkerhetsverket sörjer för utvärderingen av den sjöfartsutbildning som ges på Åland till den del detta förutsätts i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984). Trafiksäkerhetsverket sörjer också för det i II avd. 11 kap. i lagen om transportservice (320/2017) avsedda godkännandet av anordnare av sjöfartsutbildning på Åland och av sjöfartsutbildningen där.

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland (802/2005).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2018:37

  • FFS 501/2018