Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2018:37) om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland

1 §.

Trafiksäkerhetsverket sörjer för utvärderingen av den sjöfartsutbildning som ges på Åland till den del detta förutsätts i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984). Trafiksäkerhetsverket sörjer också för det i II avd. 11 kap. i lagen om transportservice (320/2017) avsedda godkännandet av anordnare av sjöfartsutbildning på Åland och av sjöfartsutbildningen där.

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland (802/2005).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2018:37

  • FFS 501/2018
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:33
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54