Landskapsförordning (2021:143) om ändring av landskapsförordningen om inkvarterings- och trakteringsverksamhet

1 §.  Upphävande

Genom denna landskapsförordning upphävs 7 § och 9 § 1 mom. landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet, varav 7 § sådan den lyder i landskapsförordningen (2007/143) om ändring av landskapsförordningen om inkvarterings- och trakteringsverksamhet.

2 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:143