Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2021:143) om ändring av landskapsförordningen om inkvarterings- och trakteringsverksamhet

1 §.  Upphävande

Genom denna landskapsförordning upphävs 7 § och 9 § 1 mom. landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet, varav 7 § sådan den lyder i landskapsförordningen (2007/143) om ändring av landskapsförordningen om inkvarterings- och trakteringsverksamhet.

2 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:143

Publicerad 19.1.2022 kl. 16:52
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:52