Varulotteri, ansökan om tillstånd

Länk:
Digitalt formulär för ansökan om tillstånd för varulotteri