Nyheter

10.1.2020 - Sommarpersonal till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›
9.1.2020 - Taxitillstånd i Geta
Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil med Geta som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan inkl. bilagor ska vara...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›
2.1.2020 - Rivning av gamla Marsundsbron
Nu startar vi arbetet med att riva den gamla bron över Marsund i Hammarlands kommun. Den gamla bron stod färdig 1959 och var i bruk tills den nya bron blev färdigställd 2001. Nu behöver den gamla...
Läs mer om Rivning av gamla Marsundsbron ›
25.11.2019 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 14.11.2019 att fastställa förslaget till farledsplan för nybyggnad av farled mellan hamnområdet vid nya färjfästet på Mellanholm till befintlig farled 2800 Brändön...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
13.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen t.o.m. 14 november 2019
M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. torsdag 14 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken.  M/s Skarven är ur trafik till fredag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen t.o.m. 14 november 2019 ›
12.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen ett ytterligare dygn
M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. onsdag 13 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. M/s Skarven är ur trafik till torsdag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ett ytterligare dygn ›
6.11.2019 - Avtal om flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) har tecknats i dag
Landskapsregeringen har idag tecknat avtal för flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) med Air Large European Aviation Project AB (Air Leap).  Flygningarna ska genomföras med ett dubbelt...
Läs mer om Avtal om flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) har tecknats i dag ›
5.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen
M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. tisdag 12 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. M/s Skarven är ur trafik till onsdag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ›
30.10.2019 - Möckelövägen, söder om Möckelörondellen, stängs av för trafik 31.10.2019
Möckelövägen, söder om Möckelörondellen i Jomala kommun, stängs av för trafik från och med torsdagen den 31 oktober 2019. Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång-...
Läs mer om Möckelövägen, söder om Möckelörondellen, stängs av för trafik 31.10.2019 ›
23.10.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen
M/s Skarven är ur trafik p.g.a. dockning. Överraskande arbeten har uppkommit, vilket fördröjer dockningen till fredag 8 november. M/s Knipan trafikerar på Föglölinjen under tiden. Resenärer på...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ›

Sidor