Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

22.5.2020 - Landramperna på Föglölinjen ska underhållas 26 maj 2020
Landramperna i Degerby och Svinö ska underhållas tisdagen den 26 maj 2020. Det är styrenheterna som ska bytas ut. Underhållsarbetet är planerat så, att trafiken för M/S Skarven inte ska påverkas....
Läs mer om Landramperna på Föglölinjen ska underhållas 26 maj 2020 ›
14.5.2020 - M/s Gudingen ska dockas, uppdatering
M/s Gudingen ersätts av m/s Knipan fr.o.m. tisdag 19 maj 2020 t.o.m. tisdag 9 juni 2020. M/s Gudingen ska dockas på Oy Western Shipyard Ltd i Tykö nära Salo i Finland. Under tiden trafikerar m/s...
Läs mer om M/s Gudingen ska dockas, uppdatering ›
11.5.2020 - Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs
Ålands landskapsregering upphäver viktbegränsningen på bron över Lemströms kanal från och med tisdagen den 12 maj 2020. Ålands landskapsregering har anlitat teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB för...
Läs mer om Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs ›
4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 30.4.2020 att utställa vägplan för utbyte av ny bro Askörsbron (bro nr 34), Brändö kommun, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 30.4.2020 att utställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 30.4.2020 att utställa vägplan för byggande av ny bro över Djurholmssund (bro nr 18), Brändö kommun, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom....
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.4.2020 - Landskapsregeringen ändrar regler för solenergistöd – för att hänga med i tiden
Landskapsregeringen ändrar reglerna för investeringsstöden för solenergianläggningar. Sedan stödet infördes 2013 har tekniken och priserna för elproducerande solcellsanläggningar förändras. Nu ändras...
Läs mer om Landskapsregeringen ändrar regler för solenergistöd – för att hänga med i tiden ›
17.4.2020 - Busstrafiken trafikerar enligt turlista
Den tidigare informationen om förslaget att dra in de i turlistan märkta skolturerna har dragits tillbaka. Bussarna kommer därför att fortsätta trafikera enligt turlista. Länk till bussturlistorna på...
Läs mer om Busstrafiken trafikerar enligt turlista ›
8.4.2020 - Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering
Från och med tisdagen den 14.4.2020 kommer hela parkeringen vid Långnäs hamn att vara avstängd till följd av pågående renovering och grundförbättring. Information och skyltning om avstängningen sker...
Läs mer om Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering ›
26.3.2020 - Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras
Parkeringen vid Långnäs hamn ska renoveras/grundförbättras och kommer därför att vara delvis avstängd från och med 1.4.2020. Var observant på att under arbetets gång kommer olika delar av parkeringen...
Läs mer om Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras ›

Sidor