Nyheter

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun
Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›
26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2
Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19.6.2019 att vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2 ›
24.6.2019 - Byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen ›
24.6.2019 - Projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Projektledare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen ›
24.6.2019 - Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen.
Läs mer om Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen ›
20.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm
Ålands landskapsregering beslöt den 13 juni 2019 att delge farledsplan för anläggande av en ny farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm ›
19.6.2019 - M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131
J&L Shipping har höjt passagerarkapaciteten till 131 passagerare på m/s Odin som går på Tvärgående linjen. Avtalet mellan landskapsregeringen och J&L Shipping säger att passagerarkapaciteten...
Läs mer om M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131 ›
10.6.2019 - Avtal med Ansgar Ab har tecknats
Landskapsregeringen har tecknat avtal med Ansgar Ab för trafik på linjen Hummelvik-Torsholma för perioden 2019-2024 och en option för 2025. Avtalet gäller för m/s Alfågeln.
Läs mer om Avtal med Ansgar Ab har tecknats ›
21.5.2019 - Taxitillstånd
Två trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 11 juni 2019...
Läs mer om Taxitillstånd ›
17.5.2019 - Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett vikariat till och med 1.4.2020 i arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö...
Läs mer om Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›

Sidor