Nyheter

19.9.2019 - Trafikmeddelande angående Skördefesten
Med anledning av Skördefesten den 20-22 september 2019 kommer det att vara mycket trafik ute på vägarna. Planera din färd, samåk gärna, kör försiktigt, respektera gårdarnas parkeringsanvisningar och...
Läs mer om Trafikmeddelande angående Skördefesten ›
19.9.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen 11.10 - 1.11.2019
M/s Skarven ersätts av m/s Knipan fredag 11 oktober – fredag 1 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. M/s Skarven är ur trafik...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen 11.10 - 1.11.2019 ›
16.9.2019 - Byggseminarium
Hållbart byggande på Åland – Är du redo? Ålands landskapsregerings bygg- och energiteam ordnar tillsammans med nätverket bärkraft.ax ett seminarium om hållbart byggande för byggnads- och...
Läs mer om Byggseminarium ›
12.9.2019 - Belysningen på Färjsundsbron byts ut
Belysningen på Färjsundsbron byts från och med måndagen den 16 september 2019. Arbetet beräknas vara färdigt fredagen den 20 september 2019. Vid arbeten på bron kommer trafiken över bron att regleras...
Läs mer om Belysningen på Färjsundsbron byts ut ›
4.9.2019 - Taxitillstånd i Eckerö
Ett trafiktillstånd i Eckerö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26 september...
Läs mer om Taxitillstånd i Eckerö ›
2.9.2019 - Avtal för trafiken till Föglö påtecknat
Idag har avtal tecknats mellan landskapsregeringen och konsortiet Ansgar Ab/Finlands färjetrafik Ab (Finferries) rörande trafiken till Föglö. Trafiken med en nybyggd elhybridfärja skall starta våren...
Läs mer om Avtal för trafiken till Föglö påtecknat ›
29.8.2019 - Projekt västra Föglö tar nästa steg
Eriksson Bygg Ab vann avtalet för infrastrukturprojekt västra Föglö. Utbyggnaden ska vara klar våren 2022.
Läs mer om Projekt västra Föglö tar nästa steg ›
29.8.2019 - Hammarlandsvägen stängs av mellan Kungsö och Gottby 2-3 september 2019
Hammarlandsvägen stängs av för all trafik mellan Kungsö och Gottby på grund av byte av vägtrummor och beläggningsarbete. Trafik till tomter längs sträckan är tillåten. Arbetet  pågår från måndagen...
Läs mer om Hammarlandsvägen stängs av mellan Kungsö och Gottby 2-3 september 2019 ›
22.8.2019 - Vägarbete på Vårdövägen 26 augusti - 6 september 2019
Stabiliseringsfräsning och beläggningsarbeten utförs på landsväg 670, Vårdövägen, på sträckan mellan Töftö färjfäste och Vårdöbron. Sträckan är cirka 2500 m lång. Arbetet pågår från måndagen den 26...
Läs mer om Vägarbete på Vårdövägen 26 augusti - 6 september 2019 ›
19.8.2019 - Nytt fossilfritt fartyg till skärgården
Ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab (Finferries) vann avtalet på Föglö-linjen. Enligt avtalet ska de bygga en elhybridfärja till linjen och sedan trafikera med den åren...
Läs mer om Nytt fossilfritt fartyg till skärgården ›

Sidor