Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.7.2022 - Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 4.7-10.7

Från och med måndag 4.7 börjar M/S Vidskär trafikera på Brändö-Kumlinge linjen och ersätter M/S Ejdern fram till och hela söndag. M/S Vidskär har kapacitet för 9 personbilar och kan transportera ett...
Läs mer om Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 4.7-10.7 ›

30.6.2022 - Projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen, till den 31.3.2023. Arbetet som projektassistent vid...
Läs mer om Projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen ›

30.6.2022 - Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat till 31.12.2023 som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten.
Läs mer om Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten ›

30.6.2022 - Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår den ordinarie tjänsten som byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå.
Läs mer om Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå ›

30.6.2022 - Utökat laddarstöd för elbilar

Nu breddas stödet för elbilsladdare. Från och med 1 augusti kan butiker och andra verksamheter söka stöd för installation av elbilsladdare för sina kunder. Samma gäller för de som vill installera...
Läs mer om Utökat laddarstöd för elbilar ›

30.6.2022 - Inställda turer Södra linjen 30.6

Avgångar idag 30.6 klockan 12:00 från Långnäs och avgång klockan 15:00 från Kökar med M/S Knipan ställs in på grund av sjukdom. Bokade kunder kontaktas. Information om avgång 18:15 från Långnäs...
Läs mer om Inställda turer Södra linjen 30.6 ›

27.6.2022 - Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 27.6 – 10.7

M/S Alfågeln inväntar reservdelar och beräknas vara ur trafik fram till söndag 10.7. Kedjan av ersättningstrafik fortsätter: fartyget M/S Viggen på linjen Hummelvik-Torsholma, M/S Odin på linjen Åva-...
Läs mer om Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 27.6 – 10.7 ›

27.6.2022 - Lagförslag om ny åländsk vägtrafiklag skickas på remiss

Lagförslaget är en modernisering av den äldre lagen från 1983 och tar vägtrafiken in i samtiden. Lagförslaget innefattar en ny vägtrafiklag, en ny trafikbrottslag samt följdändringar av annan...
Läs mer om Lagförslag om ny åländsk vägtrafiklag skickas på remiss ›

23.6.2022 - Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 28.6 – 5.7

M/S Svärtan kan trafikera på Brändö-Kumlingelinjen från tisdag 28.6 åtminstone fram till och hela tisdag 5.7 enligt samma upplägg som tidigare.
Läs mer om Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 28.6 – 5.7 ›

23.6.2022 - Trafik till och från Asterholma 26.6

Persontransport ordnas till och från Asterholma med Sagolik Service på söndag 26.6. På Brändö-Kumlinge linjen ordnas persontransport på söndag till och från Asterholma enligt turlistan Kumlinge -...
Läs mer om Trafik till och från Asterholma 26.6 ›

Sidor