Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

12.4.2021 - Reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn

Ålands landskapsregering kommer att utföra reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn. Arbetet påbörjas 12 april och kommer att pågå fram till den 4 juni 2021. Reparationsarbeten på hamnplanen och...
Läs mer om Reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn ›

31.3.2021 - Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan. Trafikanter ombeds ha...
Läs mer om Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4 ›

11.3.2021 - Trafiktillstånd med personbil lediganslås

Trafiktillstånd i tillstånd lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil Mariehamn 3 tillstånd Ett taxitillstånd där trafiken ska inledas omgående. Ett taxitillstånd där trafiken ska...
Läs mer om Trafiktillstånd med personbil lediganslås ›

25.2.2021 - Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron

Ålands landskapsregering beslöt den 18 februari 2021 att fastställa vägplan för ombyggnad av del av landsväg nr 800, sektion 0 – 441, för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), Kumlinge kommun enligt med...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron ›

17.2.2021 - Nytt stöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet

Landskapsregeringen har antagit ett nytt stöd för åtgärder för effektiviserad resursanvändning och minskning av utsläpp av växthusgaser. Stödet kan sökas av företag med rätt att utöva näring på Åland...
Läs mer om Nytt stöd för hållbar resursanvändning inom näringslivet ›

11.2.2021 - Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland

Åland samarbetar med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Ålands landskapsregering har inlett ett samarbete med LUT-universitetet. Universitetet ska ta fram en vägkarta för hur visionen för...
Läs mer om Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland ›

21.1.2021 - Nytt stöd för elbilsladdare fr.o.m. 21.1.2021

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare. Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för...
Läs mer om Nytt stöd för elbilsladdare fr.o.m. 21.1.2021 ›

23.12.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Näfsby - Kattby

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Näfsby – Kattby, i Hammarlands kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Näfsby - Kattby ›

23.12.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Godby - Pålsböle

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 4, på sträckan Godby-Pålsböle södra vägskäl, i Finströms kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Godby - Pålsböle ›

23.12.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Kattby - Frebbenby

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Kattby – Frebbenby, i Hammarlands kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Kattby - Frebbenby ›

Sidor