Nyheter

16.1.2019 - Röjning efter stormen Alfrida
Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›
18.3.2019 - Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering
Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering. Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och...
Läs mer om Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›
9.3.2019 - SAMRÅD
Ålands landskapsregering planerar ett nytt färjfäste på Åva i Brändö kommun. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram för projektet. Miljökonsekvensbeskrivning och miljörapport kommer att...
Läs mer om SAMRÅD ›
20.2.2019 - Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk
Skärgårdstrafiken kommer inte att påverkas av en eventuell strejk som varslats om från 1.3.2019.
Läs mer om Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk ›
5.2.2019 - Trafikinformation
Efter helgens rikliga snöfall arbetar landskapets vägunderhåll aktivt och systematiskt att förbättra väglaget och säkerheten.  Vinterväglag råder i landskapet. På de mer trafikerade vägarna är...
Läs mer om Trafikinformation ›
4.2.2019 - Begränsad framkomlighet på Brändöströmsbron i Föglö 5-8.2.2019
Tisdag 5 februari till fredag 8 februari 2019 utförs geotekniska undersökningar på Brändöströmsbron i Föglö kommun. När den geotekniska undersökningen utförs i anslutning till bron kommer körfältets...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på Brändöströmsbron i Föglö 5-8.2.2019 ›
7.1.2019 - Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet
Elsäkerhetsmyndigheten på Åland som utgörs av landskapsregeringen vill varna allmänheten och elanläggningsinnehavarna. Nu när lågspänningsnätet successivt påkopplas finns det risk för fel i...
Läs mer om Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet ›
7.1.2019 - Trafikinformation efter stormen Alfrida
Felrapportering - Skador och problem i vägnätet Här kan du rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät. Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för...
Läs mer om Trafikinformation efter stormen Alfrida ›
28.11.2018 - Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv
Som Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterar i agendans statusrapport 2, är det nu dags att kavla upp ärmarna ytterligare ett varv. Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning utvecklar...
Läs mer om Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv ›
23.11.2018 - Bokningsregler och taxor för skärgårdstrafiken 2019
Landskapsregeringen har 22.11.2018 fastställt biljettavgifter och boknings-, ändrings- och avbokningsreglerna enligt bilaga. Länk till protokoll och bilaga Synpunkter på bokningsreglerna skickas till...
Läs mer om Bokningsregler och taxor för skärgårdstrafiken 2019 ›

Sidor