Bokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bokare t.o.m. 31.12.2024, med planerad förlängning till 31.12.2025, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Sommarbokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster som sommarbokare t.o.m. 31.8.2024, med eventuell möjlighet förlängning, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå....

Anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025

Härmed begärs anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025.  Omfattningen av uppdraget framgår på annonsdatabasen e-Avrop. Sista inlämningsdag för anbudet är den 04.04.2024. Anbud som...

Två trafiktillstånd i Saltvik lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil

Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 6.3.2024 kl. 16.00. Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi Närmare upplysningar ges av...

Behandling av marknadskontrollärende

Meddelande om frivillig vidtagande åtgärd Landskapsregeringen har utrett produktens överensstämmelse med kraven tillsammans med företaget och företaget har frivilligt vidtagit åtgärder genom att...

Trafikmeddelande - Avstängning av vägen vid Djurholmssundsbron i Brändö kommun

Ålands landskapsregering kommer att förlägga vägtrummor norr om Djurholmsundsbron. Del av landsväg nr 880 Brändövägen (se karta) kommer därför att vara helt avstängd för trafik under arbetet. ...

Anbud för Renovering av bro 15, Lemströms kanalbro

Härmed begärs anbud gällande Renovering av bro 15, Lemströms kanalbro. Omfattningen av uppdraget framgår på annonsdatabasen e-Avrop. Sista inlämningsdag för anbudet är den 7.3.2024. Anbud som...

3 Energy Islands

De tre framtida energiöarna Bornholm, Gotland och Åland tecknar en avsiktsförklaring i syfte att dela kunskap, stärka engagemanget i samhället och underlätta affärsutveckling. En överenskommelse...

Skärgårdstrafikens tillförlitlighet redovisas  

Skärgårdstrafikens tillförlitlighet redovisas  För att öka transparensen om trafiken är avsikten att nu regelbundet på webbsidan publicera månatliga rapporter om kvantiteten av...

Indragning av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3 (LV3), Långnäsvägen, Lumparlands Kommun

Indragning av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3 (LV3), Långnäsvägen, vägområde 438-895-0-3, från infarten till Lotsstigen vidare till Skärgårdskajen, norrut över...

Trafikomläggning den 30 november 2023 i Godby

Trafikinformation På grund av arbete med räcken kommer del av Sundsvägen att vara avstängd torsdag den 30 november.  Trafiken mot Sund och Vårdö leds om via Getavägen och von Knorringsvägen....

Trafikmeddelande - Avstängning av vägen vid Askörsbron i Brändö kommun

Landsväg nr 860 Brändövägen vid Askörsbron kommer att vara helt avstängd för trafik från tisdagen den 21.11.2023 kl. 19.00 till onsdagen den 22.11.2023 kl 07.00 för att lägga ner en vägtrumma i...

Temporär trafikreglering på del av Vandövägen, Finström kommun. Onsdagen 8 november

Del av Vandövägen stängs av då arbete utförs vid vägen, där hela vägbanans yta nyttjas av arbetsmaskiner.  Arbetet beräknas ta 1-3 timmar och utförs onsdagen 8 november med start kl. 9.00. ...

Trafikmeddelande - Trafikomläggning den 6 november 2023 på del av landsväg nr 2 Sundsvägen, Finströms kommun

På grund av arbete med fräsning och asfaltering kommer del av Sundsvägen att vara avstängd i ca 3 timmar under måndag förmiddag, den 6 november. Trafiken leds om via von Knorringsvägen till/från...

Rapport om fossilfritt tonnage

Infrastrukturavdelningen har sammanställt information om de landskapsägda färjorna och deras skick, samt förutsättningarna för att förnya tonnaget i rapporten ”Mot ett fossilfritt tonnage – En...

Temporär trafikreglering 24 oktober för Färjsundets bro samt del av landsväg nr 2 Sundsvägen, Finströms och Saltviks kommun

Tisdag den 24.10.2023 ska en kabelbrygga på Färjsun­dets bro repareras.  Norra körfältet på bron kommer att vara avstängt under arbetet.  Trafiken kommer att ledas genom trafikljus då arbete pågår,...

Examensprov för behörighet att bedriva yrkesmässig trafik

För att få bedriva yrkesmässig trafik med buss eller lastbil krävs ett yrkestrafiktillstånd. Landskapsregeringen prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag genom ett...

Åländsk juristtrio förstärker projekt Sunnanvind genom kritisk granskning. "Förstärker tilltron till projektets noggranna genomgång”

Förutsättningarna för den tilltänkta etableringen av havsbaserad vindkraft har nu kommit till det skede där de inledande upphandlingarna av externa experter övergår i utredningsfasen rörande...

Trafikmeddelande - Tillfällig trafikreglering Nya Godbyvägen och Godbyvägen i Gölby, Jomala kommun

Onsdagen den 11.10.2023 utförs fräsnings- och asfaltsarbete på Godbyvägen i Gölby. Trafiken regleras med hastighetssänkning och trafikvakter. Tidvis kommer Godbyvägen in mot Gölby att vara avstängd...

Trafikmeddelande - Stängning av farleden in till Sottunga hamn mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste

Farleden, mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste, som nyttjas av skärgårdsfärjorna på södra linjen kommer att stängas av. Orsaken till avstängningen är att farleden ska muddras och...

Temporär trafikreglering på del av Hammarlandsvägen 2-4 oktober, i Jomala kommun

Från och med måndagen 2.10.2023 till och med onsdagen 4.10.2023 utförs fräsnings- och beläggningsarbete på del av Hammarlandsvägen mellan korsningen Hammarlandsvägen - Södersundavägen och korsningen...

Taxitillstånd i Eckerö

Ett trafiktillstånd i Eckerö lediganslås igen för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 9...

Sunnanvind.ax lanserad

Projekt Sunnanvind har lanserat webbplatsen sunnanvind.ax som en ny informationskanal för projektet. Webbplatsen har skapats för att främja tillgänglighet och informationsspridning om projektets...

Temporär trafikreglering på del av Godbyvägen i Jomala kommun

Från och med måndagen 25.9.2023 till och med onsdagen 27.9.2023 utförs fräsnings- och beläggningsarbete på del av Godbyvägen från korsningen med Michaelsvägen och ca 500 meter norrut. Rekommenderad...

Temporär trafikreglering på del av Norra Sundsvägen i Sunds kommun

Måndagen 25.9.2023 utförs beläggningsarbete på del av Norra Sundsvägen. Beläggningsarbetet omfattar en sträcka på ca 100 meter, belägen ca 200 meter väster om Björbyvägen. Under arbetet sänks...