Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.10.2020 - Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019
Skatteförvaltningen kommer att bevilja hushållsavdrag på Åland trots att personer också har erhållit energistöd från Ålands landskapsregering. Detta gäller för skatteåren 2018-2019....
Läs mer om Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019 ›
30.10.2020 - Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss
Ålands första trafikförsörjningsprogram har 30.10.2020 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss ›
29.10.2020 - Lagbas/vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett arbetsavtal som lagbas/vägunderhållsarbetare med stationeringsort på Föglö.  Där arbete även kan förekomma i övriga...
Läs mer om Lagbas/vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
29.10.2020 - Vikariat som vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett vikariat till och med 1.11.2021 i arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö...
Läs mer om Vikariat som vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
26.10.2020 - Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken
Ålands landskapsregering påbörjar måndagen den 26.10.2020 uppdateringen av hållplatsskyltningen inom kollektrafiktrafiken för landsortsbussarna. Arbetet beräknas att pågå ca tre veckor. Det nuvarande...
Läs mer om Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken ›
21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut
Ålands landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›
20.10.2020 - Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss
Nu har Ålands landskapsregerings förslag till enklare regler för skärgårdstrafiken skickats ut till remissinstanserna. – Vi har skickat vårt förslag till alla kommuner och de företag och...
Läs mer om Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss ›
14.10.2020 - Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits
Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 2 i utbytet av Bomarsundsbron.
Läs mer om Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits ›
14.10.2020 - M/S Alfågeln på översyn till Möckelö
M/s Alfågeln ersätts av m/s Viggen måndag 19 oktober – lördag 31 oktober 2020 under översynen. Samtidigt kommer m/s Knipan att trafikera på Åva-Osnäslinjen istället för m/s Viggen. M/s Knipan kommer...
Läs mer om M/S Alfågeln på översyn till Möckelö ›
28.9.2020 - M/S Östern till Enklingelinjen
Landskapsregeringen har tecknat ett temporärt avtal med Sundqvist Investments Oy Ab för trafik på Enklingelinjen. Trafiken startar 1.10.2020 och är för tre år med option om ett fjärde år....
Läs mer om M/S Östern till Enklingelinjen ›

Sidor