Nyheter

15.2.2019 - Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027
Välkomna att ta del i kickoff-evenemanget i Lagtingets Auditorium (mötesrum Sälskär) fredagen den 1 mars kl. 13.00 - 15.30. Närmare information i medföljande inbjudan!
Läs mer om Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027 ›
12.2.2019 - Åland – en hållbar och attraktiv besöksdestination
Landskapsregeringen har beslutat ingå avtal med Visit Åland r.f. om marknadsföring av resmålet Åland, destinationsutveckling och turistinformation för tiden fram till 31.12.2021. För år 2019 beviljas...
Läs mer om Åland – en hållbar och attraktiv besöksdestination ›
31.1.2019 - Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida
Vandringsleder för fisk Information till markägare, entreprenörer och skogshuggare som nu håller på med röjningsarbetet efter stormen Alfrida i januari 2019.
Läs mer om Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida ›
16.1.2019 - Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad
Det statliga krisstödet för fodervall, foderkorn och vårvete kan nu sökas elektroniskt via Viputjänsten eller med Livsmedelsverkets blankett nummer 486. Ansökan måste vara inlämnad senast 31.1.2019....
Läs mer om Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad ›
28.11.2018 - Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018
Ålands landskapsregering har i samband med den andra tilläggsbudgeten föreslagit en lag om landskapsgarantier för likviditetslån för lantbrukare. Likviditetslånen ingår som en åtgärd i det paket av...
Läs mer om Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018 ›
28.11.2018 - Utbetalning av stöd
Förskottet (85%) av miljöersättningarna för skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktade insatser på naturbeten har betalats ut förra veckan (v.47). Miljöersättningen för...
Läs mer om Utbetalning av stöd ›
30.10.2018 - Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020
  HÅLLBARHET PÅ ÅLAND INOM JORDBRUKET OCH LIVSMEDELSSEKTORN - VAD KAN VI GÖRA MERA?
Läs mer om Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020 ›
26.10.2018 - Förlängd tid för spridning av stallgödsel!
Ålands landskapsregering har behandlat Ålands Producentförbunds anhållan om att tiden för att få sprida stallgödsel på åkermark förlängs. Beslutet blev att tiden förlängs fram till och med den 10...
Läs mer om Förlängd tid för spridning av stallgödsel! ›
25.10.2018 - Information om utbetalningarna av 2018 års lantbruksstöd
Ålands landskapsregering har den 8 oktober börjat betala ut förskott på 2018 års lantbruksstöd. Först att betalas ut var kompensationsersättningens förskott. Förskotten på miljöersättningen för...
Läs mer om Information om utbetalningarna av 2018 års lantbruksstöd ›
17.10.2018 - Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering
Ansökningar om offentlig medfinansiering inom ramen för Central Baltic programmets fjärde call skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 29.10.2018 kl. 16.15...
Läs mer om Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering ›

Sidor