Nyheter

9.12.2019 - Jordbruksbyrån informerar
I informationsbladet finns bl.a. information om utbetalning av stöd, programarbetet och den nya programperioden och förlängning och ändringar gällande åtaganden. Hela jordbruksbyrån informerar kan...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
27.11.2019 - Betalning av förskott för jordbruksstöd
Måndagen den 25 november 2019 betalades förskottet dvs. 85% för ersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden,...
Läs mer om Betalning av förskott för jordbruksstöd ›
24.10.2019 - Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden
Vi har nu fått bekräftat från livsmedelsverket som sköter utbetalningarna av stöden att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk...
Läs mer om Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden ›
16.10.2019 - Utbetalningstidtabell hösten 2019.
Här är höstens eftersträvade utbetalningstidtabell för lantbruksstöden. Utbetalningsfunktionen i administrationsprogrammet uppdateras mellan den 15 oktober och den 22 oktober, vilket betyder att...
Läs mer om Utbetalningstidtabell hösten 2019. ›
16.10.2019 - Markkarteringar och arrenden
Till de jordbrukare som har åtagande om balanserad användning av näringsämnen vill vi påminna om att villkoret som kräver att markkartering av åkrarna måste utföras minst vart femte år. Villkoret...
Läs mer om Markkarteringar och arrenden ›
15.10.2019 - Landskapsregeringen beklagar EU-beslut om fiskekvot för torsk
Landskapsregeringen beklagar EU-ländernas beslut om fiskekvoter i Östersjön för år 2020, där bland annat besluten angående torskfisket drabbar Åland hårt.
Läs mer om Landskapsregeringen beklagar EU-beslut om fiskekvot för torsk ›
11.10.2019 - Förlängning av åtaganden
År 2020 - programperiod 2015-2020 I samband med 2020 års stödansökan har alla som år 2015 ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen, ersättning för ekologisk produktion, skötsel av...
Läs mer om Förlängning av åtaganden ›
8.10.2019 - Utbetalning av kompensationsersättningens förskott.
  På måndagen betalades förskottet (85%) på kompensationsersättningens arealstöd ut till odlarna på Åland. Följande stöd som betalas ut är förskott (85%) på stödet för balanserad användning av...
Läs mer om Utbetalning av kompensationsersättningens förskott. ›
4.10.2019 - Seminarium om utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020
Inbjudan till seminarium inom ramen för lärandeprocessen inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020 i samarbete med Landsbygdsnätverket   Rådgivning för ett framtida...
Läs mer om Seminarium om utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 ›
3.10.2019 - Ändringar i avbytarlagen fr.o.m. 1.9 2019
Sedan avbytarverksamheten gjordes om till ett ekonomiskt stöd år 2015, har en uppföljning med remissrunda gjorts och nu resulterat i efterfrågade förändringar. De detaljer som har ändrats kan...
Läs mer om Ändringar i avbytarlagen fr.o.m. 1.9 2019 ›

Sidor