Nyheter

17.4.2019 - Har du kommit ihåg kvalitetstestet?
Ett av kraven inom ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under åtagandeperioden. Om du förbundit dig till åtagande om balanserad...
Läs mer om Har du kommit ihåg kvalitetstestet? ›
12.4.2019 - Jordbruksbyrån informerar
Jordbruksbyråns infoblad ”Jordbruksbyrån informerar” nr 2, 2019 innehåller viktig information inför årets stödansökan, tidtabell för vårens utbetalningar, kort info om transportstödet m.m. Hela ...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
26.3.2019 - Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021
Det har varit förbjudet att fiska gös under lektid sedan år 2006. Förbudet har varit gynnsamt för beståndet av gös och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet bibehålls under perioden...
Läs mer om Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021 ›
12.3.2019 - Svar med anledning av kritiken mot upphandling
Landskapsregeringens svar till Ålands Producentförbund Ålands Producentförbund har inkommit med en skrivelse till Ålands landskapsregering med kravet att upphandlingen för driften av Café Hjorten ska...
Läs mer om Svar med anledning av kritiken mot upphandling ›
7.3.2019 - Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019
Den preliminära utbetalningstiden för stöden hittar du i bilagan.
Läs mer om Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019 ›
7.3.2019 - EU:s fondperiod 2021-2027
Landskapsregeringein ordnade ett seminarium angånde EU:s fondperiod 2021-2027 den 1 mars. Som en del i det fortsatta arbetet har vi skapat en sida där information om de olika programen samlas.   EU-...
Läs mer om EU:s fondperiod 2021-2027 ›
15.2.2019 - Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027
Välkomna att ta del i kickoff-evenemanget i Lagtingets Auditorium (mötesrum Sälskär) fredagen den 1 mars kl. 13.00 - 15.30. Närmare information i medföljande inbjudan!
Läs mer om Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027 ›
12.2.2019 - Åland – en hållbar och attraktiv besöksdestination
Landskapsregeringen har beslutat ingå avtal med Visit Åland r.f. om marknadsföring av resmålet Åland, destinationsutveckling och turistinformation för tiden fram till 31.12.2021. För år 2019 beviljas...
Läs mer om Åland – en hållbar och attraktiv besöksdestination ›
31.1.2019 - Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida
Vandringsleder för fisk Information till markägare, entreprenörer och skogshuggare som nu håller på med röjningsarbetet efter stormen Alfrida i januari 2019.
Läs mer om Röjning av träd i fiskvandringsleder efter stormen Alfrida ›
16.1.2019 - Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad
Det statliga krisstödet för fodervall, foderkorn och vårvete kan nu sökas elektroniskt via Viputjänsten eller med Livsmedelsverkets blankett nummer 486. Ansökan måste vara inlämnad senast 31.1.2019....
Läs mer om Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad ›

Sidor