Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.10.2022 - Cap-strategiplanen för jordbrukspolitik 2023-2027

Ålands landskapsregering höll den 29 september 2022 ett informationstillfälle om Ålands delar i den nya CAP-strategiplanen  som innehåller beskrivningar av olika jordbruksstöd för perioden 2023-2027...
Läs mer om Cap-strategiplanen för jordbrukspolitik 2023-2027 ›

29.9.2022 - Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027

EU-kommissionen har i slutet av augusti godkänt Finlands Cap-strategiplan för perioden 2023-2027. De flesta av åtgärderna i planen är bekanta. Som en övergripande målsättning är att planen skall...
Läs mer om Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027 ›

13.9.2022 - Finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån för tiden 1.12.2022-31.12.2027. Arbetet som finansieringshandläggare De...
Läs mer om Finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån ›

25.8.2022 - Ålands interventioner i CAP 2023-2027

I mitten av juli skickade Jord- och skogsbruksministeriet in en reviderad version av CAP-strategiplanen till kommissionen för godkännande. Planen skall komma att reglera de flesta stöden till...
Läs mer om Ålands interventioner i CAP 2023-2027 ›

6.7.2022 - Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare

Nu finns möjlighet att ansöka om landskapsgaranti för lån som en kreditgivare beviljar för en jordbruksföretagare för att förbättra likviditeten i jordbruksverksamheten. Landskapsgarantin kan...
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare ›

1.7.2022 - Ansök om nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning

Landskapsregeringen har fastställt principerna för det tillfälliga nationella krisstödet till mjölkproduktionen och kalvuppfödare med anledning av kostnadskrisen i lantbruket  Stödet är 250 euro per...
Läs mer om Ansök om nationellt krisstöd till mjölkproduktion och kalvuppfödning ›

15.6.2022 - Förlängd ansökningstid för jordbruksansökningar

Det är tekniska problem i det elektroniska ansökningssystemet Vipu - jordbrukarnas webbtjänst. Landskapsregeringen har beslutat förlänga ansökningstiden med en dag, dvs. sista inlämningsdag är...
Läs mer om Förlängd ansökningstid för jordbruksansökningar ›

7.6.2022 - Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi

Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi
Läs mer om Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi ›

25.5.2022 - Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning

LFA:s nationella husdjursförhöjning för år 2021 har nu betalats ut, betalningen gjordes 24.5.2022. Ersättningsbeloppet är 60 euro per hektar. Det planerade tillägget som hör ihop med krispaketet kan...
Läs mer om Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning ›

24.5.2022 - Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00

Är du nyfiken på ny teknik och hur lantbruket kan producera egen el, gas, värme, minska energikostnaderna och bli mindre beroende av fossila bränslen? Markus Stenberg från HIR Skåne/...
Läs mer om Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00 ›

Sidor