Ansökningsomgång 1 /2024 öppen (ESF+)

Under denna ansökningsperiod utlyses ca 1,4 miljoner € fördelat enligt stödtyper. 1. Särskilt mål 2a Vägen till arbeteMålet är att stimulera samhället till återhämtning genom direkt stöd för...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Mejeriföretag har nu möjlighet att söka krisstöd för att säkra tillgången på råvara och stärka livsmedelsförsörjningsberedskapen.Stödet skall sökas före 7 maj.  Ytterligare info hittar du här.

Landskapsregeringens sommarpraktikantsystem genomförs inte år 2024

Under fyra år 2020 – 2023 har landskapsregeringen delvis med EU-medel finansierat systemet med sommarpraktikantplatser för unga personer som Ålands Näringsliv har genomfört. Det har varit...

Omfördelning av tjänsteansvar på jordbruksbyrån

Leif Franzell har utsetts till vikarierande byråchef fram till 31.7.2024. Hans ordinarie tjänst som finansieringshandläggare handhas under tiden av Siv Eliasson-Myllykoski, som också tidigare bistått...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Landskapsregeringen fastställde 1.2.2024 principer för tillfälligt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Toleransstöd för säl och skarv för yrkesfiskare

EU:s gamla programperiod har avslutats och det nya EU programmet är ännu inte i gång. Det innebär att man ännu inte söka årets toleransstöd för yrkesfiskare, regelverket är inte klart.   ...

Ny webbplats för ansökan om stöd

Näringsavdelningen har en ny webbplats där kunder kan hitta information om hur man ansöker om olika EU-stöd och landskapsfinansierade stöd. Stöd kan sökas för företag, lantbruksföretag, skogsbruk,...

Stödinsats för att trygga livsmedelsförsörjningen

Ålands landskapsregering har idag beviljat Ålands centralandelslag 250 000 euro för att trygga mejeriets försörjning av en betydande volym mjölk till deras verksamhet. Stödet betalas för att...

Nytt mjölkstöd

Ansökan nu är öppnad och ansökan skall vara inlämnad senast den 31 december 2023. Ansökan för Tillfälligt nationellt krisstöd till husdjursproducenter med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket...

Färdplan för hållbar turism 2030

Den nya turismstrategin finns i bilagan intill. Bekanta dig gärna med förslaget inför presentationen på Ålands Sjöfartsmuseum inkommande torsdag den 9 november kl. 18 och fundera över vad du tycker...

Riktlinjer för inlämnande av förslag till en utvecklingsstrategi för genomförandet av lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027

Landskapsregeringen inbjuder nu intressenter att lämna förslag till lokal utvecklingsstrategi för genomförandet av lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens...

Skogen i mobilen

Nu kan du logga in i Skogsportalen på din mobil eller dator för att se hur mycket virke du har i skogen.

Axgan-dagen fredag 3 november är dagen då vi alla kan göra något för Åland

Varför ska man fira Axgan-dagen? Enkelt. På Axgan-dagen ser vi till att pengarna stannar på Åland, och här är varför det spelar roll: 1. Skapar en bättre framtid för Åland    När...

Jordbrukets utbetalningstidtabell och höstanmälan

Nu i november 2023 är det planerat att 50% av ersättningen för djurens välbefinnande och 85% av den arealbaserade delen av ersättningen för ekologisk produktion ska i betalas ut. I december 2023 är...

Utlysning 2 av Europeiska Socialfonden ESF+

Nu kan du ansöka om medel från Europeiska socialfonden. Ansökningstid är från den 16 oktober till och med den 10 november 2023. Instruktioner och bilagor Ansökningsblankett

Ny gödselmedelslag och förordning av fosforgödsling träder i kraft den 1 oktober 2023

Den 1 oktober 2023 träder den nya gödselmedelslagen i kraft på Åland. Samtidigt börjar landskapsförordningen om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och...

Kanadas ambassadör mötte näringsministern och representanter för det åländska näringslivet

Kanadas ambassadör Jeanette Stovel har i veckan besökt Åland. En av målsättningarna med besöket var att lära sig om det åländska näringslivet och informera om möjligheter Kanada kan bistå med....

Information gällande torkan

Den pågående torkan kommer naturligtvis påverka årets fodersituation. Jordbruksbyrån vill påminna om att det inte finns några begränsningar gällande möjligheten att skörda vallfoder från exempelvis...

Ny riksskogstaxering påbörjad 2023

Vecka 22 inledde Naturresursinstitutet Luke fältarbetet för den nya riksskogstaxeringen (RST13) på Åland.   Arbetet görs av fem olika mätgrupper och kommer att pågå under sommaren 2023. Denna...

Stöd för axganmat i de kommunala köken

Under en dag i veckan under 10 veckor under hösten kommer landskapsregeringen att betala ett stöd till de kommunala köken ifall de serverar en måltid producerad på uteslutande åländska råvaror....

Gödsel och elstödet är klart för ansökan

Nu är det möjligt att ansöka om ett tillfälligt stöd för de höga gödsel och elkostnaderna. Motsvarande stöd har införts i Finland inom statens paket för att höja försörjningsberedskapen inom...

Bildbank för naturbeten

Nu finns det bildbanker för hur naturbeten och skärgårdsbeten borde se ut för att få ersättning. Även informationsblad om naturbeten och bilder på icke godkända naturbeten finns under fliken bilagor...

Granbarkborrens svärmning har börjat

De varma dagarna under vecka 19 ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång. Fjolårets svärmning började vecka 20. Det är nu dags att börja titta till sin skog efter nya angrepp. Den nya...

Lokalkraft Leader Åland r.f har utsetts till genomförare 2023-2027

Lokalkraft Leader Åland r.f. har utsetts till genomförare av leadermetoden 2023-2027 och deras lokala utvecklingsstrategi har antagits av Landskapsregeringen.  Leaders utvecklingsstategi finns i...

Inspelade utbildningar för jordbruksstöd 2023

Nu finns alla inspelade utbildningar på Landskapsregeringens Youtubekanal. Det senaste infotillfället 9.5.2023 handlade om hur den elektroniska ansökan om arealstöden 2023 går till, hur Vipumobil-...