Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

21.12.2020 - Kostnadsstöd omgång 2 till företag

Kostnadsstöd 2 ansöks från Statskontoret och kan sökas under tiden 21.12.2020 – 26.2.2021. Information
Läs mer om Kostnadsstöd omgång 2 till företag ›

21.12.2020 - Förlängning av stöd till landsbygdsföretag och jordbruk

Det temporära stödet till företag på landsbygden förlängs fram till juni 2021 och nedre gränsen för stödet sänks till 2000 euro och övre gränsen höjs till 80000 euro. Ansökningar kan lämnas in via...
Läs mer om Förlängning av stöd till landsbygdsföretag och jordbruk ›

15.12.2020 - Jordbruksbyrån informerar

Jordbruksbyrån har skickat ut årets sista Jordbruksbyrån informerar. I informationsbladet finns bland annat information om utbetalningar, avbytarstödet, förlängning av programperioden samt om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

4.11.2020 - Utbetalning av miljöersättning

Förskottet på miljöersättningen betalas ut den 23-27 november 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Stödena som är aktuella för utbetalning är balanserad användning...
Läs mer om Utbetalning av miljöersättning ›

9.10.2020 - Utbetalning av kompensationsersättning

Förskottet på kompensationsersättningen betalades ut den 6-8 oktober 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Nästa utbetalning blir i slutet av november och då är det...
Läs mer om Utbetalning av kompensationsersättning ›

6.10.2020 - Arealstöd ändring av frivilliga komplement

Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och kan lämnas per e-...
Läs mer om Arealstöd ändring av frivilliga komplement ›

23.9.2020 - Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten

Handläggningen av ansökningarna om nya ettåriga åtaganden pågår som bäst. För att det ska vara möjligt att utföra detta tekniskt, så måste ansökningarna som hör ihop med de nya åtagandena tillfälligt...
Läs mer om Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten ›

16.9.2020 - Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten

Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp Plåppar Åpp på lördag den 19 september kl. 11 – 15. Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp producerar fiskyngel för utplantering samt arbetar med fiskevård....
Läs mer om Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten ›

15.9.2020 - Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd

Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 41-42 (5-15 oktober 2020). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av...
Läs mer om Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd ›

26.8.2020 - Återhämtning efter covid-19 på Åland, kapital- och kompetensförsörjning webbseminarium

Ålands landskapsregering inbjuder till ett webbseminarium onsdagen den 9 sep 2020 kl. 14.00-16.00. Länken till webbseminarium kommer att delas till registrerade deltagare via e-mail. Vilka ekonomiska...
Läs mer om Återhämtning efter covid-19 på Åland, kapital- och kompetensförsörjning webbseminarium ›

Sidor