Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

7.4.2020 - Informationstillfällen om lantbruksstöd 2020
På grund av rådande omständigheter kommer Statens ämbetsverk och Ålands landskapsregering inte att ordna några traditionella informationstillfällen om stödansökan i år. Vi utreder dock möjligheterna...
Läs mer om Informationstillfällen om lantbruksstöd 2020 ›
24.3.2020 - Tillfälligt likviditetsstöd
Ålands landskapsregering har den 24.3.2020 fastställt principer för beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men...
Läs mer om Tillfälligt likviditetsstöd ›
24.3.2020 - Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd
Hej, här kommer en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar. Fredagen den 27 mars är det meningen att slutraten på stödet för bevarande av ursprungsraser ska...
Läs mer om Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd ›
13.3.2020 - Hantering av företags tillfälliga likviditetsproblem
Många landbaserade företag berörs direkt och indirekt av rekommendationerna om att vara restriktiv i resandet till följd av coronaviruset. Landskapsregeringen har genom ett samarbetsavtal med...
Läs mer om Hantering av företags tillfälliga likviditetsproblem ›
28.2.2020 - Investeringsbidrag gjorde att växthusföretagare kunde investera i teknik för hållbar produktion
Mikael Lundell har fått investeringsbidrag för växthus, bevattningsteknik och potatislinje på Simskäla, Vårdö. Så här svarar han på våra frågor:   Berätta om den nya tekniken i växthuset.
Läs mer om Investeringsbidrag gjorde att växthusföretagare kunde investera i teknik för hållbar produktion ›
11.2.2020 - Axganmat, projektledare sökes
Offertförfrågan. Projektledare för att lyfta fram Axganmat under evenemang.   Vi söker en projektledare under 2020, med möjlighet till förlängning under 2021 och 2022, för att lyfta fram och samordna...
Läs mer om Axganmat, projektledare sökes ›
4.2.2020 - Stöd för beskogningsåtgärder efter Alfrida
Landskapsregeringen fastställde den 4 februari 2020 principer för särskilt stöd för beskogningsåtgärder efter stormen Alfrida. Avsikten är att stöda restaureringen av de åländska skogsresurserna samt...
Läs mer om Stöd för beskogningsåtgärder efter Alfrida ›
24.1.2020 - Jordbruksbyrån informerar
Årets första Jordbruksbyrån informerar innehåller bland annat information om växtskyddsmedelsutbildning- och examen, ny växtskyddsförordning, det internationella växtskyddsåret 2020 och anmälan om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
9.12.2019 - Jordbruksbyrån informerar
I informationsbladet finns bl.a. information om utbetalning av stöd, programarbetet och den nya programperioden och förlängning och ändringar gällande åtaganden. Hela jordbruksbyrån informerar kan...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
27.11.2019 - Betalning av förskott för jordbruksstöd
Måndagen den 25 november 2019 betalades förskottet dvs. 85% för ersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden,...
Läs mer om Betalning av förskott för jordbruksstöd ›

Sidor