Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

1.4.2021 - Gödselspridning, stuklagring och annat aktuellt

Så här i vårtider vill vi uppmärksamma er på det som står i nitratdirektivet gällande spridning av gödsel. Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får enligt direktivet inte spridas under tiden från...
Läs mer om Gödselspridning, stuklagring och annat aktuellt ›

28.3.2021 - Åländska restauranger får öppna från och med måndag 29 mars

Riksdagen har samlats idag söndag den 28 mars och presidenten stadfäste lagen om fortsatt nedstängning av förplägnadsrörelser till den 18 april, men Åland berörs inte och de åländska restaurangerna...
Läs mer om Åländska restauranger får öppna från och med måndag 29 mars ›

19.3.2021 - Intresseanmälan för skötsel och drift av landskapets mobila läktare

Landskapsregeringen begär in intresseanmälningar från företag eller föreningar om skötsel och drift av landskapets mobila läktare Landskapets mobila läktare har 970 sittplatser fullt utbyggd. Avtalet...
Läs mer om Intresseanmälan för skötsel och drift av landskapets mobila läktare ›

17.3.2021 - Information om utbetalningar av 2020 års lantbruksstöd

Här kommer en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar.
Läs mer om Information om utbetalningar av 2020 års lantbruksstöd ›

11.3.2021 - Kompletterande fastighetsmäklarprov den 18 maj 2021

Centralhandelskammaren anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. För att bli registrerad som fastighetsmäklare på Åland krävs ytterligare ett kompletterande prov som anordnas av Ålands...
Läs mer om Kompletterande fastighetsmäklarprov den 18 maj 2021 ›

1.3.2021 - Information om begränsningar i restaurangers verksamhet

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om...
Läs mer om Information om begränsningar i restaurangers verksamhet ›

22.2.2021 - Digitalt seminarium om turismen på Åland 3.3.2021 kl. 9.00 -11.00

Välkommen på Ålands landskapsregerings digitala seminarium om turismen på Åland  Var är vi just nu och hur ser arbetet ut för kommande säsong? ÅSUB presenterar turismen i siffror och Visit Åland...
Läs mer om Digitalt seminarium om turismen på Åland 3.3.2021 kl. 9.00 -11.00 ›

18.2.2021 - En ålänning tillåts i bolagsstyrelserna

Landskapsregeringen beslöt vid dagens sammanträde om en ändring av tillståndsprinciperna för näringsutövning. Från och med nu räcker det att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare...
Läs mer om En ålänning tillåts i bolagsstyrelserna ›

3.2.2021 - Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10

Nu påverkar vi framtiden. INTERREG Central Baltic-programmet 2014-2020 har finansierat 137 projekt för 125 miljoner €. 25 miljoner har kommit skärgården och kusten runt mellersta Östersjön till del....
Läs mer om Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10 ›

29.1.2021 - Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet

Nytt stöd till företag inom logiverksamheten Ålands landskapsregering har idag den 29 januari 2021 fastställt principer för beviljande av ett tillägg till stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24...
Läs mer om Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet ›

Sidor