Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.1.2022 - Information om jordbruksstöd januari 2022

I december 2021 betalades förskotten på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på...
Läs mer om Information om jordbruksstöd januari 2022 ›

12.1.2022 - Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset från och med 12 januari 2022

Finlands regering har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Från och med den 12 januari kl 00.00 ska alla restauranger stänga kl. 18.00...
Läs mer om Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset från och med 12 januari 2022 ›

21.12.2021 - Tullen föreslår förenklingar i föreskrift rörande skattegränshandeln

Ålands landskapsregering har under hösten 2021 i två promemorior föreslagit lösningar och uppmärksammat Tullen på de problem som föreligger i tullklareringsprocesser och deklarationer som ska...
Läs mer om Tullen föreslår förenklingar i föreskrift rörande skattegränshandeln ›

26.11.2021 - Information om jordbruksstöd november 2021

Utbetalning av 2020 års stöd Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten,...
Läs mer om Information om jordbruksstöd november 2021 ›

17.11.2021 - Ansök om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Nu är det möjligt att ansöka om stöd för den nya åtgärden i landsbyggdsprogrammet. Stödet kan sökas av myndigheter, föreningar eller kommuner för icke kommersiella miljöprojekt eller utredningar med...
Läs mer om Ansök om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden ›

10.11.2021 - Toleransstöd för säl och skarv

Toleransstöd för säl och skarv för år 2020 kan sökas senast den 15.12.2021 kl. 16.00. Stödet kan sökas av egentliga yrkesfiskare. Ansökningsblankett finns här.
Läs mer om Toleransstöd för säl och skarv ›

10.11.2021 - Regelråd 19.1.2021

Det ska vara enkelt att starta och driva företag på Åland och det är viktigt att de regler som finns är enkla, lättförståeliga och ändamålsenliga. Att förenkla för företag handlar om att minska...
Läs mer om Regelråd 19.1.2021 ›

3.11.2021 - Samarbetsinvestering inom livsmedelsindustrin

Nu finns det en möjlighet att söka stöd för samarbeten där olika aktörer går ihop för att ta fram nya processer, produkter och tekniker som kan gynna livsmedelsproduktionen från jord till bord. Mera...
Läs mer om Samarbetsinvestering inom livsmedelsindustrin ›

19.10.2021 - Remiss Ålands strukturfondsprogram 2021-2027

Nu har du möjlighet att senast den 8 november 2021 lämna dina synpunkter på Ålands nya strukturfondsprogram för år 2021-2027.  Programutkast.
Läs mer om Remiss Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 ›

18.10.2021 - Jordbruksbyrån informerar

Jordbruksbyrån informerar nr 3 år 2021 innehåller information om stödhandläggningen, studier i landsbygdsföretagande, samarbetsinvesteringar inom livsmedelsproduktion och användning av certifierad...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

Sidor