Nyheter

17.10.2018 - Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering
Ansökningar om offentlig medfinansiering inom ramen för Central Baltic programmets fjärde call skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 29.10.2018 kl. 16.15...
Läs mer om Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering ›
19.9.2018 - Jordbruksbyrån informerar
Jordbruksbyrån har skickat ut årets tredje jordbruksbyrån informerar I informationsbladet finns bl.a. en tidtabell för höstens utbetalningar och information om undantagsarrangemang på grund av...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
24.8.2018 - Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel
Landskapsregeringen har beslutat att tillämpa force majeure med hänvisning till genomförande av åtgärden förbättrad användning av stallgödsel i syfte att möjliggöra ytterligare vallskördar för att...
Läs mer om Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel ›
23.8.2018 - Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018
Månad Stödtyp Typ av betalning Oktober Kompensationsersättning Förskott 85 % Oktober Balanserad användning av näringsämnen Ekologisk produktion Förskott 85 % Förskott 85 % November Skötsel av...
Läs mer om Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018 ›
20.7.2018 - Regler för foderimport
På grund av den foderbrist som tillsvidare råder har Landskapsregeringens hemsida idag uppdaterats med de regelverk som gäller för import av foder. Läs mera på vår hemsida.
Läs mer om Regler för foderimport ›
17.7.2018 - Undantagsåtgärder på grund av torkan
Med anledning av den svåra torka som nu råder och påverkar det åländska lantbruket informerar jordbruksbyrån om vad som gäller med hänseende till de stödsystem och regelverk som landskapsregeringen...
Läs mer om Undantagsåtgärder på grund av torkan ›
21.6.2018 - Möjligt att skörda Efa-träda i år
På grund av torkan är det i år möjligt att skörda och beta grönträdor som är EFA-areal. Det är dock viktigt och obligatoriskt att man anmäler detta till kommunernas lantbruksmyndighet omgående.  
Läs mer om Möjligt att skörda Efa-träda i år ›
21.6.2018 - Utbetalning av lantbruksstöd
Utbetalningen av slutraterna av miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktiga insatser på...
Läs mer om Utbetalning av lantbruksstöd ›
15.6.2018 - Riksskogstaxering 2018
Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›
23.5.2018 - Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica
Landskapsregeringen arrangerar ett sjöfartspolitiskt seminarium under Sjöfartens Dag på Alandica, se program under bilagor. Hela programmet, utställare och deltagare finns på www.sjofart.ax.
Läs mer om Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica ›

Sidor