Nyheter

28.11.2018 - Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018
Ålands landskapsregering har i samband med den andra tilläggsbudgeten föreslagit en lag om landskapsgarantier för likviditetslån för lantbrukare. Likviditetslånen ingår som en åtgärd i det paket av...
Läs mer om Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018 ›
28.11.2018 - Utbetalning av stöd
Förskottet (85%) av miljöersättningarna för skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktade insatser på naturbeten har betalats ut förra veckan (v.47). Miljöersättningen för...
Läs mer om Utbetalning av stöd ›
30.10.2018 - Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020
  HÅLLBARHET PÅ ÅLAND INOM JORDBRUKET OCH LIVSMEDELSSEKTORN - VAD KAN VI GÖRA MERA?
Läs mer om Inbjudan till seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020 ›
26.10.2018 - Förlängd tid för spridning av stallgödsel!
Ålands landskapsregering har behandlat Ålands Producentförbunds anhållan om att tiden för att få sprida stallgödsel på åkermark förlängs. Beslutet blev att tiden förlängs fram till och med den 10...
Läs mer om Förlängd tid för spridning av stallgödsel! ›
25.10.2018 - Information om utbetalningarna av 2018 års lantbruksstöd
Ålands landskapsregering har den 8 oktober börjat betala ut förskott på 2018 års lantbruksstöd. Först att betalas ut var kompensationsersättningens förskott. Förskotten på miljöersättningen för...
Läs mer om Information om utbetalningarna av 2018 års lantbruksstöd ›
17.10.2018 - Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering
Ansökningar om offentlig medfinansiering inom ramen för Central Baltic programmets fjärde call skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 29.10.2018 kl. 16.15...
Läs mer om Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering ›
19.9.2018 - Jordbruksbyrån informerar
Jordbruksbyrån har skickat ut årets tredje jordbruksbyrån informerar I informationsbladet finns bl.a. en tidtabell för höstens utbetalningar och information om undantagsarrangemang på grund av...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
24.8.2018 - Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel
Landskapsregeringen har beslutat att tillämpa force majeure med hänvisning till genomförande av åtgärden förbättrad användning av stallgödsel i syfte att möjliggöra ytterligare vallskördar för att...
Läs mer om Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel ›
23.8.2018 - Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018
Månad Stödtyp Typ av betalning Oktober Kompensationsersättning Förskott 85 % Oktober Balanserad användning av näringsämnen Ekologisk produktion Förskott 85 % Förskott 85 % November Skötsel av...
Läs mer om Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018 ›
20.7.2018 - Regler för foderimport
På grund av den foderbrist som tillsvidare råder har Landskapsregeringens hemsida idag uppdaterats med de regelverk som gäller för import av foder. Läs mera på vår hemsida.
Läs mer om Regler för foderimport ›

Sidor