16.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland

16.3.2021 Rekommendation om distansundervisning  i Högskolan på Åland.

Informationen har skickats till Högskolan på Åland.

Beslutet finns i dokumenten under rubriken Bilagor.