Sluta tanka havet!

Du kan lämna in din motor kostnadsfritt för skrotning!  Nya båtmotorer av tvåtaktstyp med förgasare säljs inte sedan 2007, men är ändå vanliga på Åland och förorenar vattnet utan att ägaren vet...

Landskapsregeringen har antagit ett åtgärdsprogram för äldrepolitiken 2024–2027 och det äldrepolitiska programmet finns nu i en lättläst version

Nu finns landskapsregeringens äldrepolitiska program, Ett äldrevänligt Åland 2023–2030, även i en lättläst version.  Baserat på de långsiktiga politiska målsättningarna i Ett äldrevänligt...

Fåglarnas vårflytt har börjat, skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fåglarnas vårflytt har börjat och det ökar risken för fågelinfluensa även på Åland. Veterinär Laura Ölander på landskapsregeringen vill påminna ålänningarna om vikten av att skydda fjäderfä och andra...

Livesänd presskonferens: Lansering av kampanj för att främja fysisk aktivitet, fre 1 mars kl 13.00

Vi inbjuder imorgon fredag 1 mars till livesänd presskonferens då vår informationskampanj för att främja fysisk aktivitet bland ålänningar lanseras. 

Publicering av Ålands författningssamling 29.2.2024

MEDDELANDE Den 22 februari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden...

Projekt Sunnanvind bjuder in till ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan samt samrådsunderlag

Landskapsregeringens projekt Sunnanvind bjuder in till ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan samt samrådsunderlag, 6.3.2024, kl.18:00-21:00. Mötet sker i Självstyrelsegården, i...

Tillfällig tjänst som projektledare för nutritionsprojekt vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare för nutritionsprojekt vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå, för två år.

Bokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bokare t.o.m. 31.12.2024, med planerad förlängning till 31.12.2025, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Sommarbokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster som sommarbokare t.o.m. 31.8.2024, med eventuell möjlighet förlängning, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå....

Ny informationssida om att bli vuxen på Åland!

Det är mycket att hålla koll på när man går in i vuxenlivet med det ansvar, men också många möjligheter, det medför. För att göra det lite lättare finns nu en sida där vi samlat viktig information om...

Anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025

Härmed begärs anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025.  Omfattningen av uppdraget framgår på annonsdatabasen e-Avrop. Sista inlämningsdag för anbudet är den 04.04.2024. Anbud som...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Samarbetsminister Hambrudd deltog i de nordiska samarbets-ministrarnas möte i Köpenhamn

Under fredagen den 9 februari deltog samarbetsminister Annika Hambrudd i samarbetsministrarnas möte i Nordens hus i Köpenhamn. Vid mötet fördes en diskussion gällande gränshindersfrågorna där...

Lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet

Ett lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet har skickats på remiss till

Lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd

Ett lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd har skickats på remiss till

Två trafiktillstånd i Saltvik lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil

Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 6.3.2024 kl. 16.00. Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi Närmare upplysningar ges av...

Nominera till Nordiska rådets miljöpris i hållbart byggande

Nordiska rådets miljöpris hedrar i år hållbart byggande med särskilt fokus på adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande Priset ska 2024 gå till någon i Norden som har gjort något särskilt...

Behandling av marknadskontrollärende

Meddelande om frivillig vidtagande åtgärd Landskapsregeringen har utrett produktens överensstämmelse med kraven tillsammans med företaget och företaget har frivilligt vidtagit åtgärder genom att...

Lunds universitet och Åland inleder samarbete

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) och landskapsregeringen har enats om att inleda ett samarbete. Avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera...

Lagförslag om ny yrkeshögskolelag

Ett lagförslag om ny yrkeshögskolelag har skickats på remiss till:

Åland använde Stormskärs Maja för att stärka relationerna med Helsingfors

I lördags visades filmen Stormskärs Maja till livemusik av Vanda symfoniorkester i Musikhuset i Helsingfors, ett unikt tillfälle som Åland passade på att ta till vara.Kvällen blev en fin inramning...

Omfördelning av tjänsteansvar på jordbruksbyrån

Leif Franzell har utsetts till vikarierande byråchef fram till 31.7.2024. Hans ordinarie tjänst som finansieringshandläggare handhas under tiden av Siv Eliasson-Myllykoski, som också tidigare bistått...

Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Landskapsregeringen fastställde 1.2.2024 principer för tillfälligt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Publicering av Ålands författningssamling 1.2.2024

MEDDELANDE Den 8 januari 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapslag om skyddshem (ÅFS 2024:1)       Landskapsförordning om ingående...

Trafikmeddelande - Avstängning av vägen vid Djurholmssundsbron i Brändö kommun

Ålands landskapsregering kommer att förlägga vägtrummor norr om Djurholmsundsbron. Del av landsväg nr 880 Brändövägen (se karta) kommer därför att vara helt avstängd för trafik under arbetet. ...