Nyheter

16.1.2019 - Röjning efter stormen Alfrida
Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›
20.3.2019 - Ordinarie specialsakkunnig vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som specialsakkunnig vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå.
Läs mer om Ordinarie specialsakkunnig vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå ›
19.3.2019 - Karriärvägledare
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som karriärvägledare tillika verksamhetsledare vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå, försöksverksamheten VISA vägen....
Läs mer om Karriärvägledare ›
18.3.2019 - Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering
Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering. Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och...
Läs mer om Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›
13.3.2019 - Fördjupande utbildning på temat förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom ungdomssektorn, i första hand de som har gått introduktionsutbildningen i början på året.  Tid: 9.4 kl. 13.00-16.30 eller 10.4 kl. 8.30-12.00 Plats:...
Läs mer om Fördjupande utbildning på temat förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag ›
12.3.2019 - Svar med anledning av kritiken mot upphandling
Landskapsregeringens svar till Ålands Producentförbund Ålands Producentförbund har inkommit med en skrivelse till Ålands landskapsregering med kravet att upphandlingen för driften av Café Hjorten ska...
Läs mer om Svar med anledning av kritiken mot upphandling ›
12.3.2019 - Nya röda listan – var nionde art i Finland är hotad
Röda listan görs av miljöministeriet. Den nya röda listan publicerades den 8 mars 2019 och visar att var nionde art i Finland är hotad. Av dessa arter finns flera på Åland. Den femte hotbedömningen...
Läs mer om Nya röda listan – var nionde art i Finland är hotad ›
9.3.2019 - SAMRÅD
Ålands landskapsregering planerar ett nytt färjfäste på Åva i Brändö kommun. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram för projektet. Miljökonsekvensbeskrivning och miljörapport kommer att...
Läs mer om SAMRÅD ›
8.3.2019 - Program för suicidprevention
Ålands landskapsregering har låtit ta fram ett program för suicidprevention. Uppdraget har varit att sammanställa ett underlag för ett program som ska omfatta en beskrivning av vilken evidens det...
Läs mer om Program för suicidprevention ›
7.3.2019 - Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019
Den preliminära utbetalningstiden för stöden hittar du i bilagan.
Läs mer om Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019 ›

Sidor