Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

20.1.2022 - Rekommendation om distansarbete förlängs för perioden 21.1.2022-3.2.2022

Ålands landskapsregering har idag, likt förmedlades på måndagen 17.1, fattat bifogade beslut att förlänga rekommendationen om distansarbete på Åland under perioden 21.1.2022-3.2.2022. Likt tidigare...
Läs mer om Rekommendation om distansarbete förlängs för perioden 21.1.2022-3.2.2022 ›

21.1.2022 - Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som redovisningschef fram till och med den 30 november 2022 med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Läs mer om Redovisningschef vid finansavdelningens redovisningsbyrå ›

20.1.2022 - Ålands landskapsregerings beslut om att förbjuda offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 januari – 3 februari 2022

Landskapsregeringen har 20.1.2022 fattat beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 20.1.2022 - 3.2.2022. Offentliga...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om att förbjuda offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 januari – 3 februari 2022 ›

20.1.2022 - Ålands landskapsregerings beslut om användningen av utrymmen för kunder och deltagare under perioden 21 januari – 3 februari 2022

Landskapsregeringen ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om användningen av utrymmen för kunder och deltagare under perioden 21 januari – 3 februari 2022 ›

20.1.2022 - Tjänst som tillfällig ministersekreterare

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst på viss tid som tillfällig ministersekreterare under perioden1.3.2022– 31.12.2022 med eventuell möjlighet till förlängning. Avsikten är att under 2023...
Läs mer om Tjänst som tillfällig ministersekreterare ›

18.1.2022 - Förstudier för projekten Norra Mariehamn och Nya Godbyvägen inleds

Ålands landskapsregering har beslutat att beställa konsulttjänster för projektledning av förstudie avseende Nya Godbyvägen och Norra Mariehamn från ramavtalskonsult Forsen AB. Projektet Nya...
Läs mer om Förstudier för projekten Norra Mariehamn och Nya Godbyvägen inleds ›

17.1.2022 - Information om jordbruksstöd januari 2022

I december 2021 betalades förskotten på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på...
Läs mer om Information om jordbruksstöd januari 2022 ›

17.1.2022 - Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030

Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslutade vid sitt ordinarie möte i fredags om ett nytt klimatmål för Åland, senast år 2035 ska Åland vara klimatneutralt*. Detta innebär att utsläppen av...
Läs mer om Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 ›

17.1.2022 - Pressinformation om coronaläget måndag 17 januari

Idag måndag den 17 januari kl.16.00 håller landskapsregeringen pressinformation om coronaläget. Ni kan följa informationen direkt via landskapsregeringens Youtubekanal eller via de åländska medierna...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget måndag 17 januari ›

14.1.2022 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.1.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.1.2022 på landskapets webb. Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapetstjänstemän, Bilaga 2 Avsnitt 6.1 Tjänstekollektivavtal om...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.1.2022 ›

Sidor