Nyheter

16.1.2019 - Röjning efter stormen Alfrida
Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›
16.1.2019 - Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad
Det statliga krisstödet för fodervall, foderkorn och vårvete kan nu sökas elektroniskt via Viputjänsten eller med Livsmedelsverkets blankett nummer 486. Ansökan måste vara inlämnad senast 31.1.2019....
Läs mer om Ansökan om kristödet för vallar, vårvete och foderkorn måste vara inlämnad inom januari månad ›
16.1.2019 - Bokare vid Ålandstrafiken, infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst t.o.m. 31.12.2019 med möjlighet till förlängning under flera år som bokare vid Ålandstrafiken vid infrastrukturavdelningens transportbyrå. Vi...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken, infrastrukturavdelningen ›
16.1.2019 - Välkommen till Ålands kustvattendag
Välkomna till miljöbyråns kustvattendag - "Ålands kustvatten - vad är på gång?" - torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.30-12.00 i auditoriet Sälskär i Självstyrelsegården. Där berättar vi om våra...
Läs mer om Välkommen till Ålands kustvattendag ›
14.1.2019 - Inbjudan till föreläsning på temat Förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag
Ålands landskapsregering bjuder in till en föreläsning på temat Förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag Välkomna till en personlig, inspirerande och...
Läs mer om Inbjudan till föreläsning på temat Förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag ›
11.1.2019 - Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida
Ålands landskapsregering, Kulturbyrån uppmanar alla de aktörer som är direkt insatta i röjnings- och skogsvårdsåtgärder efter stormen Alfrida till försiktighet vid arbeten invid fasta fornlämningar....
Läs mer om Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida ›
11.1.2019 - Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019
Landskapsregeringen lämnar varje år ett meddelande över landskapsregeringens externpolitik till lagtinget. Landskapsregeringens externpolitiska meddelande för år 2019 har nu lämnats. Meddelandet...
Läs mer om Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019 ›
11.1.2019 - Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida
Miljöbyrån avråder från att röra sig på landskapets naturstigar förrän röjningen efter stormen är avslutad. Byrån meddelar när det igen är tryggt att röra sig inom områdena. Även Landskapets...
Läs mer om Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida ›
8.1.2019 - Diskussion och information om Ålands havsplan
Ålands havsplan ska se till att användningen av havet blir hållbart och samtidigt att havets område utvecklas som resurs. Torsdagen den 7 februari kl. 18.45-20.45 ordnas ett möte för allmänheten i...
Läs mer om Diskussion och information om Ålands havsplan ›
7.1.2019 - Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet
Elsäkerhetsmyndigheten på Åland som utgörs av landskapsregeringen vill varna allmänheten och elanläggningsinnehavarna. Nu när lågspänningsnätet successivt påkopplas finns det risk för fel i...
Läs mer om Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet ›

Sidor