Nyheter

16.9.2019 - Projektanställd som huvudtutorlärare för grundskolan på Åland
Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som projektanställd huvudtutorlärare för grundskolan på Åland. Projektanställningen är från 7.1.2020 – 31.7.2022 förutsatt att lagtinget beviljar medel...
Läs mer om Projektanställd som huvudtutorlärare för grundskolan på Åland ›
16.9.2019 - Byggseminarium
Hållbart byggande på Åland – Är du redo? Ålands landskapsregerings bygg- och energiteam ordnar tillsammans med nätverket bärkraft.ax ett seminarium om hållbart byggande för byggnads- och...
Läs mer om Byggseminarium ›
13.9.2019 - Gång- och cykelbanan mellan Askuddsvägen och Vesterkalmarevägen stängs av 16-18.9.2019
Gång- och cykelbanan mellan Askuddsvägen i Mariehamn och Vesterkalmarevägen i Jomala kommer från och med måndagen den 16 september till och med onsdagen den 18 september helt eller delvis att vara...
Läs mer om Gång- och cykelbanan mellan Askuddsvägen och Vesterkalmarevägen stängs av 16-18.9.2019 ›
12.9.2019 - Belysningen på Färjsundsbron byts ut
Belysningen på Färjsundsbron byts från och med måndagen den 16 september 2019. Arbetet beräknas vara färdigt fredagen den 20 september 2019. Vid arbeten på bron kommer trafiken över bron att regleras...
Läs mer om Belysningen på Färjsundsbron byts ut ›
12.9.2019 - EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland
EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland den 16 september 2019 som en del av det finländska EU-ordförandeskapets program.
Läs mer om EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besöker Åland ›
6.9.2019 - Hur går det till att rösta på Åland?
Under september månad genomförs tre informationstillfällen i kommuner runt om på Åland inför höstens lagtings- och kommunalval. Tillfällena riktar sig till dig som är ung och inte röstat förut, till...
Läs mer om Hur går det till att rösta på Åland? ›
4.9.2019 - Taxitillstånd i Eckerö
Ett trafiktillstånd i Eckerö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26 september...
Läs mer om Taxitillstånd i Eckerö ›
4.9.2019 - Specialsakkunnig i integration vid regeringskansliet
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som sakkunnig i integration vid regeringskansliets utvecklings- och hållbarhetsenhet från och med 15.10.2019 eller enligt överenskommelse....
Läs mer om Specialsakkunnig i integration vid regeringskansliet ›
4.9.2019 - Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland
Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider...
Läs mer om Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland ›
3.9.2019 - Lagtingsval och kommunalval i oktober 2019: flera röstberättigade än någonsin
Förteckningen över dem som har rösträtt i höstens lagtingsval och kommunalval, rösträttsregistret, håller nu på att upprättas. Det grundar sig i en kombination av uppgifter ur befolkningsregistret...
Läs mer om Lagtingsval och kommunalval i oktober 2019: flera röstberättigade än någonsin ›

Sidor