Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

27.6.2022 - Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 27.6 – 10.7

M/S Alfågeln inväntar reservdelar och beräknas vara ur trafik fram till söndag 10.7. Kedjan av ersättningstrafik fortsätter: fartyget M/S Viggen på linjen Hummelvik-Torsholma, M/S Odin på linjen Åva-...
Läs mer om Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 27.6 – 10.7 ›

27.6.2022 - Europeisk bäver konstaterad på Åland

Provtagningarna av gnagspån från bävern på Åland visar att det rör sig om den europeiska bävern och inte den främmande arten amerikansk bäver. Om det rör sig om en eller flera individer är dock...
Läs mer om Europeisk bäver konstaterad på Åland ›

27.6.2022 - Lagförslag om ny åländsk vägtrafiklag skickas på remiss

Lagförslaget är en modernisering av den äldre lagen från 1983 och tar vägtrafiken in i samtiden. Lagförslaget innefattar en ny vägtrafiklag, en ny trafikbrottslag samt följdändringar av annan...
Läs mer om Lagförslag om ny åländsk vägtrafiklag skickas på remiss ›

27.6.2022 - Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med tillträde enligt överenskommelse. Om arbetet som jurist Det ankommer på...
Läs mer om Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›

23.6.2022 - Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 28.6 – 5.7

M/S Svärtan kan trafikera på Brändö-Kumlingelinjen från tisdag 28.6 åtminstone fram till och hela tisdag 5.7 enligt samma upplägg som tidigare.
Läs mer om Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen 28.6 – 5.7 ›

23.6.2022 - Trafik till och från Asterholma 26.6

Persontransport ordnas till och från Asterholma med Sagolik Service på söndag 26.6. På Brändö-Kumlinge linjen ordnas persontransport på söndag till och från Asterholma enligt turlistan Kumlinge -...
Läs mer om Trafik till och från Asterholma 26.6 ›

22.6.2022 - Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 23.6 – 3.7

M/S Alfågeln genomgår felsökning och reservdelar har beställts, fartyget beräknas vara ur trafik fram till åtminstone söndag 3.7, med stor risk för förlängning. Kedjan av ersättningstrafik fortsätter...
Läs mer om Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 23.6 – 3.7 ›

22.6.2022 - Extra turer på tvärgående linjen

Det ersättande fartyget M/S Ejdern på tvärgående linjen trafikerar tre extra turer med retur, onsdag, torsdag och söndag. Onsdag 22.6    Snäckö 18:15 – Långnäs 19:50                           ...
Läs mer om Extra turer på tvärgående linjen ›

21.6.2022 - Ersättande persontransporttrafik på Brändö-Kumlingelinjen

För att ersätta M/S Ejdern som tillfälligt trafikerar på Tvärgående linjen fram till söndag 26.6 fortsätter persontransporter på Brändö-Kumlingelinjen med M/S Svärtan mellan Asterholma, Lappo och...
Läs mer om Ersättande persontransporttrafik på Brändö-Kumlingelinjen ›

20.6.2022 - Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma och Tvärgående 20.6 – 26.6

M/S Alfågelns trafikstopp på grund av tekniska problem beräknas kvarstå fram till söndag 26.6. Kedjan av ersättningstrafik fortsätter: fartyget M/S Viggen på linjen Hummelvik-Torsholma och M/S Odin...
Läs mer om Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma och Tvärgående 20.6 – 26.6 ›

Sidor