Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.9.2022 - Harry Jansson besökte Bryssel

EU-minister Harry Jansson besökte Bryssel 26-28 september. Under besöket hade Jansson möten med EU-parlamentariker, representanter för andra autonomier och Finlands EU-ambassadörer. Jansson fick även...
Läs mer om Harry Jansson besökte Bryssel ›

29.9.2022 - Lokalvårdare vid Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår tjänst som lokalvårdare vid servicefunktionen vid regeringskansliet. Tjänsten är tillsvidare.
Läs mer om Lokalvårdare vid Ålands landskapsregering ›

29.9.2022 - Inköp av mark- och vattenområde i Kökars skärgård för naturskyddsändamål

Ett område med höga naturvärden söder om Kyrkogårdsö har av Landskapet Åland köpts för 150 000 EUR. Områdets naturvärden kommer att skyddas genom fredning som naturreservat, vilket är ett viktigt...
Läs mer om Inköp av mark- och vattenområde i Kökars skärgård för naturskyddsändamål ›

29.9.2022 - Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027

EU-kommissionen har i slutet av augusti godkänt Finlands Cap-strategiplan för perioden 2023-2027. De flesta av åtgärderna i planen är bekanta. Som en övergripande målsättning är att planen skall...
Läs mer om Ålands interventioner i CAP 2023 - 2027 ›

29.9.2022 - Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling

Åland representeras i Finlands kommission för hållbar utveckling av lantrådet Veronica Thörnroos och Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare. Vid kommissionens möte i...
Läs mer om Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling ›

27.9.2022 - Understöd för elbilsladdare

Nu är årets budgetmedel för understöd för elbilsladdare slut. Detta innebär att understöd för elbilsladdare inte längre kan sökas. Regeringen kommer att under hösten undersöka möjligheterna för...
Läs mer om Understöd för elbilsladdare ›

27.9.2022 - En god kommunikation är grunden för gott samarbete och konkreta resultat

Under måndagen besökte lantrådet Veronica Thörnroos Helsingfors och Ålands nya Representation. På lantrådets program stod också ett besök på finansministeriet. Till representationen hade inbjudits...
Läs mer om En god kommunikation är grunden för gott samarbete och konkreta resultat ›

26.9.2022 - Nyhetsbrev från Bryssel

Nu kan du läsa september månads nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel. Ur innehållet: EU-krönikan Höstens praktikant – Olivia Jansson ”State of the Union” – Talet om...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel ›

26.9.2022 - Hammarlandsvägen avstängd på grund av trumbyten

Avstängningen kommer att ske mellan tisdag den 27/9 kl 8:30 till torsdag den 29/9. Under tiden vi byter trummor behöver vi stänga av Hammarlandsvägen mellan Kattby och Frebbenby. Trafiken leds om via...
Läs mer om Hammarlandsvägen avstängd på grund av trumbyten ›

23.9.2022 - Provning av varningssignaler

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 28 september 2022 kl. 13.00. Det är fråga om ett test som utförs årligen på anmodan av samråds-...
Läs mer om Provning av varningssignaler ›

Sidor