Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.3.2020 - Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information.
Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset. Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa +...
Läs mer om Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. ›
27.3.2020 - Direktsändningar av informationen fredag, lördag och söndag
Landskapsregeringen direktsänder pressinformationen om coronasituationen enligt följande tider: Fredag 27 mars kl. 16.00 Lördag 28 mars kl. 12.00 Söndag 29 mars kl. 12.00 Du kan se sändningen på...
Läs mer om Direktsändningar av informationen fredag, lördag och söndag ›
26.3.2020 - Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras
Parkeringen vid Långnäs hamn ska renoveras/grundförbättras och kommer därför att vara delvis avstängd från och med 1.4.2020. Var observant på att under arbetets gång kommer olika delar av parkeringen...
Läs mer om Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras ›
26.3.2020 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor
Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 25.3.2020. Avsnitt 2.7 Avtal om en omvandling av semesterpenning till ledighet. Avsnitt 2.7a Protokoll angående Tehys anslutning till gällande...
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›
25.3.2020 - Coronainformation nu på elva språk och som lättläst svenska
Nu finns information om coronaviruset på för närvarande elva olika språk. På samma plats finns också en version av lättläst svenska. Information på andra språk
Läs mer om Coronainformation nu på elva språk och som lättläst svenska ›
24.3.2020 - Tillfälligt likviditetsstöd
Ålands landskapsregering har den 24.3.2020 fastställt principer för beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men...
Läs mer om Tillfälligt likviditetsstöd ›
24.3.2020 - Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd
Hej, här kommer en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar. Fredagen den 27 mars är det meningen att slutraten på stödet för bevarande av ursprungsraser ska...
Läs mer om Information om utbetalningar av 2019 års lantbruksstöd ›
24.3.2020 - Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik
Ålands landskapsregering påminner om att farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik fram till den 30.4.2020. För tillfället pågår rivning av brobalkar och för arbetsplatsens och...
Läs mer om Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik ›
24.3.2020 - Ålands landskapsregering förbjuder besök hos boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland
För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har Ålands landskapsregering den 24 mars 2020 beslutat att förbjuda besök hos kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet...
Läs mer om Ålands landskapsregering förbjuder besök hos boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland ›
23.3.2020 - COVID-19, anvisningar för arbetsgivare och arbetsplatser från Arbetshälsoinstitutet
Allmänna anvisningar om hur arbetsgivare ska förhålla sig till coronaviruset och också annan information om arbetsplatser och Covid-19 finns nu samlat på Arbetshälsoinstitutets webbplats. Information...
Läs mer om COVID-19, anvisningar för arbetsgivare och arbetsplatser från Arbetshälsoinstitutet ›

Sidor