Nyheter

19.11.2018 - Välkommen på informationsmöte om kommunindelningsutredningen i din kommun
Kommunindelningsutredarna håller allmänna invånarmöten i din kommun under hösten för att presentera utgångspunkterna för utredningen och för att lyssna på era synpunkter. Vad fungerar bra i kommunen...
Läs mer om Välkommen på informationsmöte om kommunindelningsutredningen i din kommun ›
16.11.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg, på sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till sektion 13950...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
16.11.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg, på sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till sektion 13950...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
16.11.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan från norra anslutningen i Gottby till...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
15.11.2018 - Trafikstörningar på Askörsbron i Brändö
Vecka 47 och 48 kommer underhållsarbete utföras på Askörsbron i Brändö kommun. Väntetider på max 10 minuter kan förekomma. Närmare information: Dan Jansén  Vägunderhållsenhetendan.jansen@regeringen....
Läs mer om Trafikstörningar på Askörsbron i Brändö ›
14.11.2018 - Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden
I tisdags, den 13/11 justerade Sveriges riksdags socialutskott sitt betänkande om Bastjänstgöring för läkare (2018/19:SoU5) där ett enigt utskott bifaller motionen om möjlighet till fortsatt...
Läs mer om Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden ›
14.11.2018 - Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling
Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst i arbetsavtalsförhållande som fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling. Näringsavdelningen, Ålands fiskodling Verksamheten vid Ålands...
Läs mer om Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling ›
14.11.2018 - Inbjudan till möte om våtmark och bevattning
Coast4us och Projekt fiskevård sammankallar till möte om våtmark/bevattning i Gottby branddepå onsdagen den 21 november kl. 19.00 Under mötet kommer ett projektförslag för en multifunktionell våtmark...
Läs mer om Inbjudan till möte om våtmark och bevattning ›
9.11.2018 - Antikvarie i arkeologi vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som antikvarie i arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Antikvarie i arkeologi vid Ålands museum ›
8.11.2018 - Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun
Genom beslut nr 766 Rk1a ÅLR 2018/9344 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun...
Läs mer om Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun ›

Sidor