Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.3.2020 - Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information.
Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset. Alla som har frågor kan ringa landskapsregeringens informationstelefon på +358 18 25572 och +358 18 25573...
Läs mer om Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. ›
24.10.2020 - Covid-19-situationen på Åland
Åland befinner sig fortsatt i epidemins accelerationsfas (tidigare kallad upptrappningsfas). Nuvarande rekommendationer och beslut gäller tills vidare.
Läs mer om Covid-19-situationen på Åland ›
22.10.2020 - Nyhetsbrev från Bryssel oktober 2020
EU-enheten vid Ålands landskapsregering informerar om vad som händer på EU-nivå.
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel oktober 2020 ›
22.10.2020 - Handläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som handläggare vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Tjänsten finansieras delvis med medel från Europeiska havs- och fiskerifondens operativa...
Läs mer om Handläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån ›
21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut
Ålands Landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›
20.10.2020 - Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss
Nu har Ålands landskapsregerings förslag till enklare regler för skärgårdstrafiken skickats ut till remissinstanserna. – Vi har skickat vårt förslag till alla kommuner och de företag och...
Läs mer om Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss ›
19.10.2020 - Coronainformation 19 oktober
Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 19 oktober kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 19 oktober ›
16.10.2020 - Covid-19 - Detta gäller på Åland
Statsrådets senaste pressinformation har medfört oklarheter kring vad som gäller på Åland med anledning av covid-19 pandemin. Nedan följer ett klargörande om några av de åtgärder som diskuterades vid...
Läs mer om Covid-19 - Detta gäller på Åland ›
14.10.2020 - Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits
Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 2 i utbytet av Bomarsundsbron.
Läs mer om Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits ›
14.10.2020 - M/S Alfågeln på översyn till Möckelö
M/s Alfågeln ersätts av m/s Viggen måndag 19 oktober – lördag 31 oktober 2020 under översynen. Samtidigt kommer m/s Knipan att trafikera på Åva-Osnäslinjen istället för m/s Viggen. M/s Knipan kommer...
Läs mer om M/S Alfågeln på översyn till Möckelö ›

Sidor