Nyheter

24.1.2020 - Jordbruksbyrån informerar
Årets första Jordbruksbyrån informerar innehåller bland annat information om växtskyddsmedelsutbildning- och examen, ny växtskyddsförordning, det internationella växtskyddsåret 2020 och anmälan om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
23.1.2020 - Vicelantrådet och talmannen besökte Bryssel – konsekvenser av Brexit för EU:s specialområden
Vicelantråd Harry Jansson och talman Roger Nordlund besökte den 21-22 januari Bryssel för möten med självstyrda regioner och ledamöter av Europaparlamentet. Vicelantrådet och talmannen stod värd för...
Läs mer om Vicelantrådet och talmannen besökte Bryssel – konsekvenser av Brexit för EU:s specialområden ›
22.1.2020 - Resekostnadsersättningar 2020
Resekostnadsersättningarna för 2020 har uppdaterats, se bilaga.  Landskapets tjänstevillkor är ännu inte uppdaterat med de nya resekostnadersersättningarna 2020. Vi återkommer med information när det...
Läs mer om Resekostnadsersättningar 2020 ›
22.1.2020 - Stödordning för bortstädning av skrotfordon
Landskapsregeringen beslöt den 21.1.2020 att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en auktoriserad bilskrot: Stödordning för bortstädning av skrotfordon (kategori M1, N1 L5e) För...
Läs mer om Stödordning för bortstädning av skrotfordon ›
20.1.2020 - Remiss av havsövervakningsprogram som delas med riket
Ålands landskapsregerings miljöövervakning av vatten ingår i remissversionen av det övervakningsprogram för havsförvaltning som Finland har upprättat för åren 2020-2026. Det är övervakning som krävs...
Läs mer om Remiss av havsövervakningsprogram som delas med riket ›
20.1.2020 - Finlands och Sveriges regeringar gratulerar nya landskapsregeringen
Den nytillträdda landskapsregeringen har mottagit gratulationer från både Finlands och Sveriges regeringar. Från Finland kom de i form av ett telegram med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson som...
Läs mer om Finlands och Sveriges regeringar gratulerar nya landskapsregeringen ›
15.1.2020 - Arkeologer vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga arbetsförhållanden som arkeologer vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, kulturmiljöenheten, under perioden 4.5 – 30.9.2020, eller...
Läs mer om Arkeologer vid kulturbyrån ›
15.1.2020 - Intendent vid Ålands kulturhistoriska museum
Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum, under perioden 1.3.2020 – 31.10.2022. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Intendent vid Ålands kulturhistoriska museum ›
13.1.2020 - Överkommissarie
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överkommissarie.
Läs mer om Överkommissarie ›
10.1.2020 - Sommarpersonal till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›

Sidor