Publicering av Ålands författningssamling 16.7.2024

MEDDELANDE Den 16 juli 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Vägmärkesförordning (ÅFS 2024:47)       Landskapsförordning om tillämpning på...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Stenåkrar är lagskyddade och ska lämnas orörda

Under senare år har det förekommit flera fall där stenåkrar förstörts genom att det byggts kummel eller grävts gropar. Vad många dock inte känner till är att det är förbjudet att förstöra lagskyddade...

Jaktkortet 2024-2025

Fel tidsperiod på årets tryckta jaktkort.

Energihub Östersjön i Almedalen

Klimatomställningen kräver stora mängder ny energiproduktion. Just nu planeras 200 TWh havsbaserad vindkraft runt Åland, Gotland och Bornholm. Kommer Östersjön att bli norra Europas nya energihub?...

Inspektör för el och energi vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Läs mer om tjänsten här.

Affärsutvecklare, havsbaserad vindkraft

Läs mer om tjänsten här.

Projektledare, havsbaserad vindkraft

Läs mer om tjänsten här.

Projektstöd/kommunikatör, havsbaserad vindkraft

Läs mer om tjänsten här.

Ett trafiktillstånd i Föglö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil

Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26.7.2024 kl. 16.00. Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi Närmare upplysningar ges av...

Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil

Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 26.7.2024 kl. 16.00. Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi Närmare upplysningar ges av...

Frivilligt skydd av livsmiljöer

Sedan den 29 augusti 2023 kan du välja att skydda din skog mot ersättning inom ramen för Ålands landskapsregerings frivilliga skydd av livsmiljöer. Det finns ännu tid att ansöka. Sista inlämningsdag...

Finansminister Perämaa träffade Ålandsministern i Björneborg

Finansminister Mats Perämaa har under två dagar deltagit i den finländska politikerveckan i Björneborg - SuomiAreena. Under onsdagen mötte minister Perämaa Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen. 

Rapporten Barn och ungas digitala vanor och kopplingen till psykisk ohälsa

Studier om barn och ungas digitala vanor visat allt tydligare att det finns en koppling mellan digitala vanor och psykisk ohälsa bland barn och unga. Dessa risker behöver tas på allvar. I en ny...

Publicering av Ålands författningssamling 20.6.2024

MEDDELANDE Den 20 juni 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om ändring av LF om naturvård (ÅFS 2024/41)      ...

Broöppning av Lemströms kanalbro

Ålands landskapsregering börjar med regelbundna öppningar av Lemströms kanalbro torsdag 20 juni till och med söndag 4 augusti 2024. Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter...

Öppen remiss - Byggstrategi

Hur når vi ett hållbart byggande och byggnadsbestånd på Åland? Läs utkastet på Strategi för hållbart byggande och fundera på hur vi gemensamt tar oss ett steg närmare målet!

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.6.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2024 på landskapets webb.     En ny punkt har tillkommit under 2. Ramavtal, avlöning.  2.1.aa Tjänstekollektivavtal om harmonisering av löner från 1.6....

Allmänna förvaltningens öppettider sommaren 2024

Under tiden 24.6-3.8.2024 är allmänna förvaltningens reception och telefonväxel öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Infrastrukturavdelningens upphandlingsärenden Två viktiga rättsfall i Marknadsdomstolen rörande upphandlingar av trafik har dömts till Ålands landskapsregerings fördel.

Brändö-Kumlingelinjen Under hösten 2023 upphandlade Transportbyrån Brändö-Kumlingelinjen och Kymen Saaristoliikenne Oy lämnade in det vinnande anbudet. Landskapsregeringen valde att anta detta anbud...

Lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget

Ett lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget har skickats på remiss till:

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen för Åland. Syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka vallagstiftningens krisberedskap, underlätta genomförandet av de allmänna valen samt...

Utbyte inom klimatneutralitet

Energiexperter från åtta öar och Canada besökte Åland för att diskutera hur öar och perifera samhällen kan bli klimatneutrala. Temat för dagarna var vätgas och socioekonomisk utveckling kopplat till...

Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030

Den 23 maj antog Ålands landskapsregering Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030. Den kulturpolitiska strategin är övergripande och ska tjäna som ett ramverk.  Strategin tydliggör prioriterade...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 31.5.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterat 31.5.2024 på landskapets webb.   Uppdateringen i tjänstevillkoren berör avsnitt: 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapets tjänstemän, sid. 7-8.