Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Åland 100 - informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte onsdag den 27 maj kl. 10 – 11.30

Arbetet med planeringen inför Åland 100 går vidare i full fart. Som en uppföljning från mötet i augusti 2019 vill vi bjuda in till ett informationsmöte för att berätta om statusen och hur vi kan följa upp alla bra och kreativa förslag som kom in vid förra mötet.
Som dagens förhållanden är med restriktioner för större möten så kommer du följa mötet via webben på landskapsregeringens YouTube-sida: https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen

Frågor

Vi vill gärna få in dina frågor eller förslag i förväg till aland100@regeringen.ax. Frågor som uppstår under mötets gång skickas till samma adress och kommer besvaras då eller senare redovisas på projektets Facebook-sida.

Anmälan

Trots mötesformen vill vi få in din anmälan för att kunna veta hur vi når ut samt att hålla våra register uppdaterade. Alla register raderas efter projektets avslut. I anmälan kan du också ange om du vill få kommande information även om du inte har möjlighet att delta den 27 maj.

Till anmälan

Publicerad 20.5.2020 kl. 15:10
Uppdaterad 20.5.2020 kl. 15:10