Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00

De senaste två kalenderveckorna (vecka 29-30) har hittills 13 fall konstaterats på Åland, varav minst 4 fyra bedöms som samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är hög för att nya fall kommer konstateras under resten av innevarande vecka. Incidensen vecka 29-30 är hittills 43 /100 000 och förväntas således öka ytterligare. Samarbetsgruppen bedömde därför 28.7 att Åland är i spridningsfasen.

Med anledning av det ändrade epidemiläget kommer landskapsregeringen i morgon torsdag den 29 juli att fatta beslut om vilka åtgärder som vidtas.

Landskapsregeringen håller en extra pressinformation torsdagen den 29.7.2021 kl. 12. Du kan se den på landskapsregeringens YouTubekanal:

Landskapsregeringen på YouTube