Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00

De senaste två kalenderveckorna (vecka 29-30) har hittills 13 fall konstaterats på Åland, varav minst 4 fyra bedöms som samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är hög för att nya fall kommer konstateras under resten av innevarande vecka. Incidensen vecka 29-30 är hittills 43 /100 000 och förväntas således öka ytterligare. Samarbetsgruppen bedömde därför 28.7 att Åland är i spridningsfasen.

Med anledning av det ändrade epidemiläget kommer landskapsregeringen i morgon torsdag den 29 juli att fatta beslut om vilka åtgärder som vidtas.

Landskapsregeringen håller en extra pressinformation torsdagen den 29.7.2021 kl. 12. Du kan se den på landskapsregeringens YouTubekanal:

Landskapsregeringen på YouTube

Publicerad 28.7.2021 kl. 13:46
Uppdaterad 2.8.2021 kl. 09:40