Ålands hållbarhetsarbete skapar intresse på EU-nivå

Från vänster kansliminister Nina Fellman, Helena Braun, medlem av kommissionär Frans Timmermans kabinett och Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsstrateg

Den 14-15 maj besökte kansliminister Nina Fellman och landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson Bryssel. Syftet med resan var dels att träffa en rad nyckelpersoner och informera om det åländska hållbarhetsarbetet, med särskild fokus på hur hållbarhetsmålen integrerats i landskapets budget, dels att delta i seminariet Sustainability in Europe.

Vårt hållbarhetsarbete väcker stort intresse. Hela Europa famlar ju efter svar på frågan hur man ska implementera FNs klimatmål och Parisavtalet i sitt arbete, och vi har en process som faktiskt leder framåt, säger Nina Fellman.

Bland andra träffade Nina Fellman och Micke Larsson Annika Hedberg vid European Policy Center, Audrey Parizel och Andrea Forti vid regionkommittén och Helena Braun vid Frans Timmermans kabinett.

Helena Braun jobbar med implementeringen av hållbarhetsmålen i EUs kommande långtidsbudget. Hon var mycket intresserad av vårt arbete, och bad om ytterligare information och synpunkter från Åland. Det ska vi ta på allvar.

Under seminariet Sustainability in Europe var huvudtalare kommissionär Jyrki Katainen och deltagare bland andra tidigare kommissionären Janez Potocnik, MEP Anneli Jäätteenmäki och MEP Petri Sarvamaa. Micke Larsson presenterade den åländska hållbarhetsagendan, och Nina Fellman framförde hälsningar från Åland och en inbjudan att komma på besök och studera hur ett mikrosamhälle kan ta framtidens utmaningar på allvar. Många frågor ställdes kring arbetet. MEP Petri Sarvamaa sade i en kommentar.

Det är självklart att det här går att skala upp till ett större sammanhang. Det ni gör är helt unikt. Och en revolution börjar ju alltid någonstans.

På bilden från vänster kansliminister Nina Fellman, Helena Braun, medlem av kommissionär Frans Timmermans kabinett och Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsstrateg. Fotograf: Leo Jansson, praktikant vid landskapsregeringens Brysselkontor.

För ytterligare information om besöket, kontakta Nina Fellman, telefon +358 40 8360220 eller Micke Larsson +358 457 3447331.

Publicerad 16.5.2018
Uppdaterad 16.5.2018