Ulrika Kjeldsen

Designtävlingen avgjord – hon får designa jubileumsmyntet för Åland 100

Den inbjudna designtävlingen för jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år har avgjorts. Jubileumsmyntsnämnden tillsatt av finansministeriet arrangerade tävlingen.

Tävlingens prisnämnd utsåg genom enhälligt beslut Ulrika Kjeldsens bidrag VÅR VÄG till vinnare under prisnämndens möte. Jubileumsmyntsnämnden föreslår att Kjeldsens design förverkligas som jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år. Enligt statens program för jubileumsmynt förverkligas myntet år 2021 som ett silvermynt med det nominella värdet 20 €.

Den åländska konstnären Ulrika Kjeldsen jobbar med skulptur, medaljformgivning och scenografi. Hon är medlem i Gillet för Medaljkonst i Finland och British Art Medal Society. Hennes verk ingår bland annat i The American Numismatic Societys samlingar i New York, British Museums samlingar och i privata samlingar.

Enligt prisnämnden behandlar tävlingsbidraget VÅR VÄG jubileumsmyntets tema både ingående och mångsidigt. Nämnden ansåg även att den konstnärliga helheten och kompositionen är modern och fräsch. Bildmotivet skapar ett väl förmedlat narrativ som kan ses som en allegori för den lyckade om än delvis utmanande politiska väg som ledde till den fredliga lösningen på Ålandsfrågan och Ålands självstyrelse. Symboliken knyter även an till nuet eftersom färden fortsätter in i framtiden. Viktiga symboler för den åländska kulturidentiteten är avbildat: gullvivan, segelfartyget, hjorten, fiskar, fåglar och midsommarkronan.

– Vi är glada att Finland uppmärksammar Ålands självstyrelse med ett jubileumsmynt. Att det vinnande bidraget speglar den åländska identiteten på ett bra sätt ger det naturligtvis ett mervärde, säger lantrådet Veronica Thörnroos och utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.