Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4-30.4.2021

För att förebygga coronavirussmitta (enligt beslut ÅLR 2021/2947) kommer mun- och nässkydd att fortsätta att distribueras till skolorna och delas ut till elever från och med årskurs 7 samt till elever vid Ålands gymnasieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut då undervisningen genomförs som närundervisning. Distribution och utdelning av mun- och nässkydd i skolorna sker under perioden 19.4.2021 till och med den 30.4.2021 förutsatt att undervisningen genomförs som närundervisning och samarbetsgruppen för hantering av covid-19-epidemin rekommenderar användning av mun- och nässkydd i skolorna. Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller CE-märkta kirurgiska mun-och nässkydd och till berörda skolor för elever i årskurs 7-9 och i gymnasier då undervisningen genomförs som närundervisning.

Frågor gällande utdelning och användning av mun- och nässkydd kan riktas till Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573 eller till infotelefon@regeringen.ax

Landskapsregeringens beslut om distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever (pdf)

Publicerad 16.4.2021 kl. 16:45
Uppdaterad 16.4.2021 kl. 16:45