Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förlängd ansökningstid för jordbruksansökningar

Det är tekniska problem i det elektroniska ansökningssystemet Vipu - jordbrukarnas webbtjänst. Landskapsregeringen har beslutat förlänga ansökningstiden med en dag, dvs. sista inlämningsdag är torsdagen den 16 juni 2022.

Elektroniskt kl. 23.59 och på pappersblankett kl. 16.15.

Poststämpeln gäller som inlämningsdatum. Sökandes namn och adress på kuvertet om ansökan postas sista dagen.

Mera information livsmedelsverket

Publicerad 15.6.2022 kl. 13:28
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 14:52