Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Den här veckan firar Åland Pride.

Ålands arbete för hbtqia-personer stärks

Ålands landskapsregering färdigställde sin första handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor 2019. Nu finns en ansvarsperson på LR för att driva åtgärderna i planen.  Ålands landskapsregering har i april i år anställt Kristin Mattsson som specialsakkunnig i jämställdhet med hbtqia-arbete i sina arbetsuppgifter. I den nya tjänsten ingår explicit att följa upp och förverkliga målen gällande landskapsregeringens handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället. Detta görs tillsammans med jämställdhetsministern, för närvarande utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.

Minister Hambrudd är även medlem i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (hbtqia). Inför WorldPride 2021 (12-22.8) skrev de nordiska jämställdhetsministrarna på en artikel där de bekräftar att de fortsättningsvis arbetar för nordiska ministerrådets strategi inom hbtqia-frågor. Det första steget för en gemensam strategi på området togs år 2020 då HBTQIA-personers lika möjligheter, behandling och rättigheter i Norden implementerades som ett politikområde i det nordiska samarbetet.

I Nordiska ministerrådets strategi för hbtqia-personer finns följande tre mål: Att främja frihet och öppenhet för HBTQIA-personer och motarbeta hat, våld och diskriminering, främja bättre livskvalitet och livsvillkor samt stärka tredje sektorn och civilsamhället på hbtqia-området.

Den övergripande åtgärden i Ålands handlingsplan för hbtqia-personer är kompetenshöjning.  Kompetenshöjningen på olika verksamheter kan ske genom hbtqia-certifiering. Regnbågsfyren på Åland ger möjlighet till hbtgia-certifiering med fokus på hbtqia-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtqia-kompetent bemötande innebär.

Handlingsplanen för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället finns att läsa under rubriken ’Demokrati och hållbarhet’ på LR:s webbsida.

Publicerad 23.8.2021 kl. 14:48
Uppdaterad 23.8.2021 kl. 14:50