Jämställdhet och grön omställning

Ålands landskapsregering bjöd in till seminarium den 28.4 om Ålands och nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete gällande jämställdhet, med temat konsumtion, klimat och kön. Syftet med seminariet var att bidra med kunskap om kopplingarna mellan klimat och jämställdhet. Representanter för Nordiska ministerrådet och Ålands landskapsregering närvarade.

Läs mera om t.ex. hur könsnormer hänger ihop med konsumtion och om hur klimatpolitiska åtgärder kan påverka kvinnor och män på olika sätt på bärkraft.ax.