Visionen för Åland: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på freden öar”.

Känner du till visionen för Åland?

Visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på freden öar” handlar om hur vi vill att vårt Åland ska se ut. Den handlar om hur vi vill att vi människor ska må, men även alla andra levande ting runt omkring oss.

Landskapsregeringen är stolt medaktör i bärkraft.ax. Bärkraft.ax är ett nätverk på Åland som arbetar för ett ökat hållbart samhälle. Målet med Bärkraft är att skapa ett hållbart Åland senast till år 2051 där alla, både natur och människor kan må bra. Vi vill tillsammans med er, få oss alla att blomstra. FN har tagit fram 17 globala mål som samtliga länder har skrivit under. Dessa mål jobbar för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social-, ekonomisk-, och ekologisk utveckling. Bärkraft är Ålands bidrag och arbetar för att uppnå målen tillsammans med er.

Publicerad 9.6.2019
Uppdaterad 10.6.2019