På bilden finns ett träd och till höger om trädet står texten Visa vägen. Bilden är projektets logo.

Karriärvägledning för vuxna på Åland

Tisdagen den 3 september 2019 öppnar Visa vägen sina dörrar på Storagatan 8 i Mariehamn. Det är en treårig försöksverksamhet som ska erbjuda vägledning till utbildning och arbete för vuxna som bor på Åland oavsett tidigare erfarenhet av arbete eller studier.

Redan nu kan du besöka webbplatsen visavagen.ax för mer information.

Visa vägen är ett resultat av det ESF-finansierade projektet Vägledning på Åland som avslutades den 31 juli 2019. Projektet hade till syfte att utveckla samarbetet mellan landskapets befintliga vägledningstjänster och finna en lösning för att fånga upp gruppen vuxna i arbetslivet med behov av karriärvägledning. Visa vägen finansieras av Ålands landskapsregering, utbildningsbyrån.

Läs mer om Visa vägen på verksamhetens webbplats.

Publicerad 5.8.2019
Uppdaterad 5.8.2019