Kontrollräkningen i lagtings- och kommunalvalet har inletts

Kontrollräkningen av rösterna i lagtings- och kommunalvalet har inletts. Valresultatet fastställs senast på torsdag den 19 oktober.

Igår den 15 oktober förrättades lagtings- och kommunalval på Åland. Under valdagen utfördes preliminär rösträkning. Efter valdagen, måndagen den 16 oktober, inleds kontrollräkningen och granskningen av rösterna.

Enligt vallagen ska valresultatet fastställas senast den fjärde dagen efter valdagen, torsdagen den 19 oktober. Valresultatet i lagtingsvalet fastställs av centralnämnden för lagtingsval. Efter att valresultatet fastställts utfärdar centralnämnden fullmakter för de invalda lagtingsledamöterna.

Valresultaten i kommunalvalen fastställs av de kommunala centralvalnämnderna.

Överbelastningsattacker mot valresultat.ax

Under valdagen utsattes Åland för överbelastningsattacker av en okänd aktör, vilket främst påverkade tillgängligheten till flera åländska mediers webbplatser. Även valresultat.ax utsattes för omfattande överbelastningsattacker under valkvällen. Förberedande åtgärder hade vidtagits såsom användning av molntjänster, geoblockering samt proaktiv höjning av serverkapacitet, vilket förhindrade att några störningar uppstod på sidan under valkvällen.

-Tyvärr verkar det här vara det nya normala när det gäller informationssäkerhet. Det är allvarligt att attackerna riktar sig mot de allmänna valen men det är positivt att attackerna har kunnat förhindras genom adekvata förberedande åtgärder, säger förvaltningschef John Eriksson.

Rösträkningen löpte aldrig någon risk för att påverkas eftersom sidan endast används för rapportering till allmänheten. Händelsen kommer att polisanmälas och anmälas till cybersäkerhetscentret.