Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19

9.3.2021 Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19. Informationen har skickats till kommunerna och berörda inom barnomsorgen.

Den korrigerade informationen finns i dokumenten under rubriken Bilagor.