Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Korrigerad utbetalning av studiestöd

Landskapsregeringen betalar ut korrekt studiestöd till dem som blev utan eller fick för lite studiestöd den 20 september. Korrigeringen utbetalas senast under fredagen den 23 september.

Vissa har fått ett för stort studiestöd utbetalt. Landskapsregeringen drar då av det belopp som betalats för mycket från den ordinarie utbetalningen av studiestöd den 4 oktober. Om studiestödet vid den ordinarie utbetalningen den 4 oktober inte räcker till för korrigeringen dras ytterligare belopp från nästkommande utbetalning. De som istället önskar att återbetala det överskridande beloppet direkt meddelar detta till AMS.

AMS har kontaktat alla berörda och stödmottagare som har ytterligare frågor ombeds kontakta AMS.

Publicerad 21.9.2022 kl. 16:26
Uppdaterad 21.9.2022 kl. 16:27