Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagtingsval och kommunalval i oktober 2019: flera röstberättigade än någonsin

Förteckningen över dem som har rösträtt i höstens lagtingsval och kommunalval, rösträttsregistret, håller nu på att upprättas. Det grundar sig i en kombination av uppgifter ur befolkningsregistret och hembygdsrättsregistret.

Rösträttsregistret innehåller totalt 25 620 personer. Uppgifterna är preliminära, men det står klart att antalet röstberättigade är flera än vid något tidigare val på Åland. Senast vi hade val, år 2015, innehöll registret 24 111 personer.

I lagtingsvalet har 20 960 personer rätt att rösta. Av dem är 1 491 eller 7 % bosatta utanför Åland. Det är dessa personer som kommer att kunna utnyttja den nya möjligheten att rösta via internet.

I kommunalvalet är antalet röstberättigade större, 24 129 personer. Av dem har 4 660 rösträtt endast i kommunalvalet och alltså inte i lagtingsvalet.

Uppgifterna om antalet röstberättigade är än så länge preliminära. Det kan inträffa ändringar till följd av till exempel upptäckta fel, dödsfall eller yrkanden på rättelse. Den 4 oktober vinner rösträttsregistret laga kraft och då blir uppgifterna slutliga.

Alla som finns med i rösträttsregistret kommer att få ett röstkort med uppgifter om i vilket val man är röstberättigad, adressen till vallokalen med mera. Röstkorten ska vara utskickade senast den 19 september.

Om man inte får något röstkort kan man kontrollera sina uppgifter hos magistratsenheten vid Statens ämbetsverk. Om någon uppgift är fel kan man begära rättelse.

Kontakt

Valadministratör Casper Wrede, telefon +358 18 25284, e-post casper.wrede@regeringen.ax

Publicerad 3.9.2019 kl. 13:41
Uppdaterad 4.9.2019 kl. 16:08