Landskapsregeringen har antagit nya läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning

De reviderade läroplanerna skapar förutsättningar för en modern säkerhetsutbildning

Landskapsregeringen har den 22.12.2021 beslutat att revidera läroplanen för säkerhetsutbildning samt läroplanerna för förarutbildning. Läroplanerna, som fastslås av landskapsregeringen, är de styrdokument som sätter villkor för hur förarutbildningarna och säkerhetsutbildningarna ska genomföras. Läroplanerna sätter också ramarna för trafikskolornas kursplaner; dvs dess målsättningar och vad de ska innehålla. De reviderade läroplanerna kommer att innebära att trafikskolorna behöver lämna in nya kursplaner som ska godkännas av Fordonsmyndigheten.

De största ändringarna i läroplanerna har skett i läroplanen för Säkerhetsutbildning. I reviderad läroplan för säkerhetsutbildning finns ett ökat fokus på den praktiska delen av säkerhetsutbildningen. Enligt nu gällande läroplan för säkerhetsutbildning ingår exempelvis Eko-körning. Denna del finns dock redan i förarutbildningen. Landskapsregeringen har nu beslutat att säkerhetsutbildningen ska renodlas till och att den inte ska användas för att utbilda i moment som enligt nu gällande läroplaner för körkortsutbildning ingår i körkortsutbildningarna för de olika körkortskategorierna. Säkerhetskursen ska alltså vara en fördjupning i olika förhållanden och risker och inte användas till grundläggande utbildning.

- Mobiltelefonanvändning i samband med framförande av fordon hör inte ihop. För att öka säkerheten i trafiken har vi lagt särskilt fokus på hur mobilanvändning påverkar uppmärksamheten i samband med körkortsutbildning, säger infrastrukturminister Christian Wikström

Landskapsregeringen har även beslutat att det i läroplanen för säkerhetsutbildning läggs in tidsangivelser (i effektiv tid) av hur omfattande säkerhetsutbildningarna ska vara. Det har beslutats att den tidsmässiga omfattningen av utbildningen för säkerhetsutbildning del 1 ska vara 180 minuter samt för säkerhetskurs del 2 vara 180 minuter varav minst 90 minuter praktiska övningar. Tidsangivelsen är effektiv tid. Dessa övningar ska då vara utformade så att angivna mål för respektive säkerhetsutbildning nås och motsvarar omfattningen i våra närregioner.

Landskapsregeringen är medveten om att det finns en viss utmaning att genomföra en djupgående säkerhetsutbildning för körkortsaspiranterna med inriktning på fördjupning av risktänk, speciellt med tanke på att det inte finns någon trafikövningsplats på Åland. Det är upp till trafikskolorna att kräva trafikövningsplats om det i framtiden finns en trafikövningsplats på Åland. Säkerhetsutbildningen kan idag fortsättningsvis genomföras på Åland utan trafikövningsplats.

Landskapsregeringen öppnar nu även upp för ett alternativ där en körkortsaspirant med genomförd och godkänd säkerhetskurs/riskutbildning från ett annat nordiskt land (exempel Sverige/Finland) ska godtas om den utbildningen i sin huvudinriktning motsvarar de mål och krav som ställs på Åland. Detta ska gälla säkerhetskurs 2A samt säkerhetskurs 2B. Detta är inte fallet på Åland för tillfället.

- Den nya läroplanen innebär större frihet för den enskilde ålänningen då det går att genomföra säkerhetsutbildningen utanför Åland hos valfri nordisk aktör. Det blir även förmånligare att ta körkort då det maximala antalet timmar som säkerhetsutbildningen får innefatta regleras för att motsvara våra nordiska grannländer, säger infrastrukturminister Christian Wikström

- Läroplanen skapar även förutsättningar för byggandet av en trafikövningsplats (eller en s.k. halkbana) på Åland även om det inte uttryckligen krävs i läroplan. Det vore oskäligt att kräva halkbanekörning i en läroplan då vi saknar halkbana på Åland idag. Byggs det en halkbana på Åland är det upp till trafikskolorna att kräva det genom sina kursplaner, säger infrastrukturminister Christian Wikström