Landskapsregeringen har beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland under perioden 1.3.2021-12.3.2021.

Om en grundskola på Åland redan har helt eller delvis stängts under ovanstående tidsperiod på grund av beslut fattade av Ålands hälso- och sjukvård med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar, ska det beslutet fortsätta att följas. Om ett sådant beslut från Ålands hälso- och sjukvård slutar att gälla under ovanstående tidsperiod ska landskapsregeringens beslut omedelbart följas.

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.