Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen har beslutat att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland under perioden 1.3.2021-12.3.2021.

Om en grundskola på Åland redan har helt eller delvis stängts under ovanstående tidsperiod på grund av beslut fattade av Ålands hälso- och sjukvård med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar, ska det beslutet fortsätta att följas. Om ett sådant beslut från Ålands hälso- och sjukvård slutar att gälla under ovanstående tidsperiod ska landskapsregeringens beslut omedelbart följas.

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.  

Publicerad 25.2.2021 kl. 15:33
Uppdaterad 25.2.2021 kl. 15:33