Landskapsregeringen rekommenderar återgång till närundervisning

PRESSMEDDELANDE

14 januari 2021Landskapsregeringen har idag 14.1.2021 rekommenderat återgång till närundervisning från och med 18.1.2021. Rekommendationen gäller undervisningen i Högskolan på Åland, Ålands gymnasiums skolor, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn. Rekommendationen gäller tillsvidare under förutsättning att epidemiläget inte återigen försämras.Landskapsregeringen har i sin handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin slagit fast att undervisningen ordnas som närundervisning på gymnasienivå, högskolenivå och inom fria bildningen under epidemins accelerationsfas, beslut nr 130 S3 26.11.20, ÅLR 2020/8256. Landskapsregeringen konstaterar att epidemiläget på Åland för närvarande ligger i accelerationsfasen. Undervisningen har ordnats per distans under perioden 7.1 – 17.1.2021 då epidemiläget definierades i spridningsfasen.

Kontaktpersoner

Minister Annika Hambrudd, telefon 018-25000, annika.hambrudd@regeringen.ax

Minister Alfons Röblom, telefon 018-25000, alfons.roblom@regeringen.ax

Byråchef Elisabeth Storfors, telefon 018-25000, elisabeth.storfors@regeringen.ax