Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen rekommenderar återgång till närundervisning

PRESSMEDDELANDE
14 januari 2021

Landskapsregeringen har idag 14.1.2021 rekommenderat återgång till närundervisning från och med 18.1.2021. Rekommendationen gäller undervisningen i Högskolan på Åland, Ålands gymnasiums skolor, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn. Rekommendationen gäller tillsvidare under förutsättning att epidemiläget inte återigen försämras.

Landskapsregeringen har i sin handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin slagit fast att undervisningen ordnas som närundervisning på gymnasienivå, högskolenivå och inom fria bildningen under epidemins accelerationsfas, beslut nr 130 S3 26.11.20, ÅLR 2020/8256. Landskapsregeringen konstaterar att epidemiläget på Åland för närvarande ligger i accelerationsfasen. Undervisningen har ordnats per distans under perioden 7.1 – 17.1.2021 då epidemiläget definierades i spridningsfasen.

Kontaktpersoner
Minister Annika Hambrudd, telefon 018-25000, annika.hambrudd@regeringen.ax
Minister Alfons Röblom, telefon 018-25000, alfons.roblom@regeringen.ax
Byråchef Elisabeth Storfors, telefon 018-25000, elisabeth.storfors@regeringen.ax

Publicerad 21.1.2021 kl. 10:20
Uppdaterad 21.1.2021 kl. 10:27