Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lantrådet deltog i seminarium om krissamarbete

Lantrådet Veronica Thörnroos deltog igår (24.11) i Samfundet Sverige-Finlands seminarium om krissamarbete som ordnades på Försvarshögskolan i Stockholm.

Samfundet Sverige-Finland har verkat sedan 1924 och har som uppdrag att främja samt utveckla relationen mellan Sverige och Finland. Gårdagens seminarium hade temat ”Bättre beredskap nästa gång” och syftade till att diskutera möjligheterna till att förbättra den civila krisberedskapen i Norden.

Lantrådet talade i sitt anförande bland annat om vikten av att inte förneka att det nordiska samarbetet befunnit sig i en kris under coronapandemin. -Om det inte har funnits några problem finns det heller inte några anledningar att söka lösningar. I Norden behöver vi klara av att samarbeta, inte minst eftersom allmänheten förväntar sig att vi ska klara av att samarbeta, sa lantrådet Veronica Thörnroos.

Seminariet modererades av journalisten Patrik Oksanen. Förutom lantrådet talade vid seminariet bland andra Fredrik Bynander som är chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan i Sverige och Maimo Henriksson som är Finlands ambassadör i Sverige.  

I den avslutande panelen konstaterade talarna att regeringar i kristid främst prioriterar nationella intressen men att det därför skulle vara viktigt att alla regeringar i Norden inser att också de nationella intressena gynnas av ett starkt nordiskt samarbete. Den civila krisberedskapen i Norden borde därför stärkas bland annat genom tätare kontakter mellan ländernas ansvariga myndigheter och fler krisförberedande övningar.

Publicerad 25.11.2021 kl. 09:53
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 09:53