Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lantrådet står tillsammans med Krista Mikkonen, Annika Lindholm, Marja Ilmanen och Micke Larsson.
På bilden, från vänster: lantrådet Veronica Thörnroos, kommissionens vice ordförande och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, kommissionens generalsekretare Annika Lindblom, kommissionens vice generalsekreterare Marja Innanen och nätverket bärkraft.ax:s huvudsekretarare Micke Larsson.

Lantrådet Veronica Thörnroos deltog på möte med Finlands kommission för hållbar utveckling

Lantrådet Veronica Thörnroos vid dagens möte med Finlands kommission för hållbar utveckling:

Ett tryggt och starkt ledarskap som visar vägen till en hållbar samhällsutveckling

Vid dagens möte för Finlands kommission för hållbar utveckling deltog lantrådet Veronica Thörnroos. I mötet gav Veronica Thörnroos uttryck för att en hållbar utveckling inte känner några gränser och att Åland ser fram emot fortsatt gott samarbete inom ramen för kommissionen:

Det breda engagemanget för hållbar utveckling i hela det finska samhället ger mig en välgrundad framtidstro. Åland vill vara med och bidra till ett tryggt och starkt politisk ledarskap, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Mötet leddes av kommissionens vice ordförande finansminister Katri Kulmuni:

Finland tar Agenda 2030 på allvar. Regeringen anser att en förstärkning och fortsatt utveckling av det nordiska välfärdssamhället är den bästa vägen mot hållbar utveckling. Vi lyckas när vi alla är med i förändringen.

Finlands kommission för hållbar utveckling bildades 1993 och har verkat utan avbrott sedan dess. Medlemmarna i kommisionen för perioden 2020-2023 utsågs den 27 februari. Kommissionens ordförande är statsminister Sanna Marin, som var förhindrad att delta i dagens möte på grund av sjukdom. Åland representeras i kommissionen av lantrådet Veronica Thörnroos. Huvudsekreteraren för nätverket bärkraft.ax, Micke Larsson, som är suppleant för lantrådet, deltog också i mötet. En sammanställning av kommissionens medlemmar och kompletterande information finns här.

Kommissionens centrala uppgift är att påskynda verkställandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, integreras nationellt i Finlands alla samhällssektorer.

Kompletterande information: Micke Larsson, telefon +358 457 3447331

Publicerad 4.3.2020 kl. 13:46
Uppdaterad 4.3.2020 kl. 13:47