Läroplaner för säkerhetsutbildning och förarutbildning på remiss

Förslag till reviderade läroplaner skapar förutsättningar för en modern säkerhetsutbildning – både för körkortstagare och branschen   

Landskapsregeringen har nu till remissinstanser skickat ut förslag på revidering av läroplanen för säkerhetsutbildning samt läroplaner för förarutbildning. Läroplanerna, som fastslås av landskapsregeringen, är de styrdokument som sätter villkor för hur förarutbildningarna och säkerhetsutbildningarna ska genomföras. Läroplanerna sätter också ramarna för trafikskolornas kursplaner; dvs målsättningar och vad de ska innehålla. De reviderade läroplanerna kommer att innebära att trafikskolorna behöver lämna in nya kursplaner som ska godkännas av Fordonsmyndigheten.

De största ändringarna i läroplanerna har skett i läroplanen för Säkerhetsutbildning. I förslaget till reviderad läroplan för säkerhetsutbildning finns ett ökat fokus på den praktiska delen av säkerhetsutbildningen. Enligt nu gällande läroplan för säkerhetsutbildning ingår exempelvis ECO-körning. Denna del finns dock redan i förarutbildningen. Landskapsregeringen föreslår att säkerhetsutbildningen inte ska användas för att utbilda i moment som enligt nu gällande läroplaner för körkortsutbildning ingår i ”vanlig” körkortsutbildning. Säkerhetskursen ska vara en fördjupning i olika förhållanden och risker och inte användas till grundläggande utbildning.

Undervisning i trafiksäkerhet i klassrummet behöver kompletteras med praktisk körning för att få en bra helhet, säger Infrastrukturminister Christian Wikström.

Landskapsregeringen föreslår även, enligt modell från våra närregioner, att det i läroplanen läggs in tidsangivelser (i effektiv tid) av hur omfattande säkerhetsutbildningarna ska vara. Sammantaget innebär det att säkerhetsutbildningen föreslås bli två timmar kortare än dagens utbildning med krav på praktisk körning i likhet med våra närregioner.

Landskapsregeringen är medveten om att det finns svårigheter att genomföra en djupgående utbildning för körkortsaspiranterna med inriktning på fördjupning av risktänk, särskilt med tanke på att det inte finns någon trafikövningsplats på Åland.

Vidare föreslår landskapsregeringen att en körkortsaspirant med genomförd och godkänd säkerhetskurs/riskutbildning från ett annat nordiskt land (exempel Sverige/Finland) ska kunna godtas om den utbildningen i sin huvudinriktning motsvarar de mål och krav som ställs på Åland. Detta ska i så fall gälla säkerhetskurs 2A samt säkerhetskurs 2B. Detta är inte fallet på Åland för tillfället.

Att ta körkort på Åland blir billigare och säkrare än idag med de föreslagna förändringarna. Dessutom utökas valmöjligheterna för den enskilde som nu kan välja att utföra sin utbildning i våra närregioner, säger Infrastrukturminister Christian Wikström.

Den ovannämnda ändringen i läroplanen kommer av att det i 24 § (om säkerhetsutbildning) i Körkortslagen nyligen lagts in en ändring att en säkerhetsutbildning ska genomförs på en trafikskola eller hos någon annan av Fordonsmyndigheten godkänd utbildare (2021/29).