Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Minister deltog i toppmöte om hållbar utveckling

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson deltog idag i Regions4 Sustainable Developments ”High-Level Event”. Vid mötet diskuterades hur regioner världen över kan fortsätta och intensifiera sitt arbete i spåren av Covid-19-pandemin för att nå målen i FN:s Agenda 2030.

Regions4 är en global organisation som samlar 41 regionala regeringar utspridda över fyra olika kontinenter. Dagens digitala möte hölls inför FN:s utvärderingsmöte angående arbetet med Agenda 2030 som hålls den 6–15 juli. Vid mötet deltog förutom social- och hälsovårdsministern bland annat även regeringscheferna från Baskien, Katalonien och Wales.

I sitt anförande talade minister Holmberg-Jansson om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda samt framgångsfaktor i arbetet med att minimera effekterna av pandemin. Ministern lyfte fram att skyddet av den äldre befolkningen, en aktiv smittspårning samt utförlig och kontinuerlig information till allmänheten varit särskilt viktigt för att begränsa pandemins effekter på Åland. Ytterligare betonades att Ålands hållbarhetsagenda står fast trots pandemin. Avslutningsvis efterlystes att regioner kunde inkluderas mer i FN:s arbete.

Mycket av det viktiga arbetet sker på lokal och regional nivå. Kanske det är dags att öppna upp för någon form av medlemskap i FN också för regionala regeringar, avslutade social- och hälsovårdsministern.

Kontaktpersoner:

Annette Holmberg-Jansson, social- och hälsovårdsminister

Telefon: +358 457 313 4429

E-post: annette.holmberg-jansson@regeringen.ax

Publicerad 1.7.2021 kl. 17:15
Uppdaterad 1.7.2021 kl. 17:16