Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare

Nu finns möjlighet att ansöka om landskapsgaranti för lån som en kreditgivare beviljar för en jordbruksföretagare för att förbättra likviditeten i jordbruksverksamheten. Landskapsgarantin kan beviljas för 80 % av ett lån under fem år. Det exakta villkoren för landskapsgarantin framgår av anvisningar i blanketten som finns bifogad eller från landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2022 (ÅFS 2022:53).

Ansökan skall vara inlämnad senast den 23 augusti.

Ytterligare information ges av Sölve Högman, 04575301407 eller solve.hogman@regeringen.ax

Bifogat ansökningshandlingarna som behöver finnas med.