Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Möjlighet att ansöka om likviditetslån för lantbrukare

Nu finns möjlighet att ansöka om landskapsgaranti för lån som en kreditgivare beviljar för en jordbruksföretagare för att förbättra likviditeten i jordbruksverksamheten. Landskapsgarantin kan beviljas för 80 % av ett lån under fem år. Det exakta villkoren för landskapsgarantin framgår av anvisningar i blanketten som finns bifogad eller från landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2022 (ÅFS 2022:53).

Ansökan skall vara inlämnad senast den 23 augusti.

Ytterligare information ges av Sölve Högman, 04575301407 eller solve.hogman@regeringen.ax

Bifogat ansökningshandlingarna som behöver finnas med.

Publicerad 6.7.2022 kl. 08:05
Uppdaterad 6.7.2022 kl. 08:25