Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse

Maskulinitetsnormer handlar om hur man som kille eller man förväntas vara. Det gäller föreställningar som att en kille ska vara stark, modig, heterosexuell, inte visa känslor, titta på porr, med mera. Lika ofta handlar det om att distansera sig från saker – från att vara en mjukis, bög, att gråta framför en film eller vara feminin. Om du som kille eller man bryter mot några av de här normerna möter du ofta motstånd och du kan utsättas för diskriminering eller trakasserier. Utbildningsledaren Marcus Gustavsson har egen erfarenhet av att inte känna sig hemma i maskulinitetsnormen och därför bli utsatt för mobbning.

Marcus har lång erfarenhet av arbete för att alla ska bli respekterade för vilka de är, oavsett vilket kön de råkat födas till och vilka könsnormer som råder. Han berättar om sina erfarenheter av att arbeta med genusperspektiv i olika verksamheter och organisationer. Han ger också tips och råd om hur man kan arbeta konkret för att utmana könsnormer.

Plats:           Rödhamn, Lagtinget

Tid:               21 september 2023 kl. 18.30-20.00 (inklusive fikapaus)

Målgrupp:  Föreningar, fritidssektorn och övriga intresserade

Välkommen!

Ålands landskapsregering

Anmälan dig till föreläsningen här senast måndagen den 18.9.2023.

Vid frågor kontakta Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet: kristin.mattsson@regeringen.ax eller på telefon: 018-25 194