Nordiskt ministermöte om jämställdhet och lika rättigheter

Nordiska jämställdhetsministrar diskuterade hbtqia-rättigheter och samarbetsprogram för jämställdhet

Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd deltog den 26 september i Nordiska ministerrådets möte för jämställdhet och hbtqia (MR-JÄM) i Reykjavik. På mötet diskuterades aktuella fokusområden för jämställdhetsarbetet i Norden samt det nya nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2025–2030. Det nuvarande programmet sträcker sig fram till 2025.

Bland pågående och planerade projekt kan nämnas följande: projekt om att öka medvetenheten om hatprat, kränkningar och mikro-aggressioner, en studie om maskuliniteter, mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet samt forskning om hbtqia-personers livsvillkor och bemötanden gentemot dem, i arbetslivet, och bland äldre hbtqia-personer.

I det övergripande nordiska visionsarbetet om att göra Norden till världens med integrerade region har jämställdhet fortsatt en stor roll och ska integreras på alla områden.

Nordiska ministerrådets vision är att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

- Jämställdhet är centralt för att uppnå visionen. Det måste in i de andra sektorerna i Nordiska Ministerrådet, sa minister Annika Hambrudd på mötet.

De nordiska jämställdhetsministrarna konstaterade att det är särskilt viktig att i den nordiska politiken lyfta fram och synliggöra jämställdhet och hbtqia-frågor för att motverka den push-back som breder ut sig globalt. När det gäller detta motstånd har Norden med sitt starka och mångåriga jämställdhetsarbete en särskilt viktig roll. Den nordiska färdplanen för att främja jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och hbtqia-personers lika rättigheter som antagits år 2021 sträcker sig ännu över 2024. Strategin i arbetet för att stävja motståndet är att främja en gemensam nordisk röst på området, främja opinionsbildning och samarbete. Tema för CSW, FN:s Kvinnokommission, år 2024 är ekonomisk jämställdhet. Sverige kommer därför att under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet år 2024 att satsa särskilt på att undersöka frågor om ekonomisk jämställhet, bland annat lika lön för likvärdigt arbete och den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Arbetet med att motverka könsrelaterat våld prioriteras också fortsättningsvis.

Parallellt med mötet pågick en konferens om hbtqia-frågor med hbtqia- och transorganisationer från hela Norden. Från Åland deltog Regnbågsfyren. Minister Hambrudd deltog i en panel tillsammans med övriga nordiska ministrar. I panelen diskuterades frågor om samarbetet med hbtqia-organisationer i Norden och om hur länderna, även Åland, arbetar för att främja rättigheter och icke-diskriminering för hbtqia-personer.

Mer information om ministermötet kan man läsa här.