Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ny ordförande i Högskolans styrelse

Landskapsregeringen har utsett nya medlemmar i styrelsen för Högskolan på Åland. Ny ordförande blir Lotta Nummelin.

– Utbildning och innovation spelar en stor roll både i hanteringen av effekterna av pandemin och i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Jag är glad att Högskolan har en styrelse med bred kunskap och framåtanda, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.

Ny ordförande blir Lotta Nummelin, till vardags vd för Östersjöfonden. Ny vice ordförande blir Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström. Nya ledamöter är Annette Höglund-Dönnes – global sälj- och marknadsdirektör på Optinova, Medimars vd Mathias Grunér och Ålands Näringslivs tillträdande vd Jan-Erik Rask.

De nya medlemmarnas mandatperiod sträcker sig 2021-2024 (förutom Jan-Erik Rask som ersätter Anders Ekström som utsågs för mandatperioden 2019-2022).

Från tidigare återfinns Bernt Bergman, Carita Weiss och Camilla Wikström-Grotell i styrelsen. De tillträdde 2019 och mandatperioden sträcker sig till 2022.

Systemet med att varva mandatperioder inom styrelsen säkrar kontinuiteten i styrelsearbetet.

I styrelsen ingår också personalens representant Erica Boman och studeranderepresentanten Edward Ekman.

Publicerad 17.12.2020 kl. 13:29
Uppdaterad 17.12.2020 kl. 13:29