Utvecklings- och hållbarhetsrådet på en solig trappa.

Omställning pågår – Statusrapport 3 publicerad idag

Idag publiceras Statusrapport 3 för Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. I rapporten framgår att omställningen av Åland i riktning mot visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar pågår. Omställningen sätter Åland i framåtrörelse.

I statusrapporten kan du också läsa om hur vi ligger till i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen som ska uppnås år 2030. Årets rapport innehåller även ett fokuskapitel som består av en sammanfattning av den pågående klimatkrisen.

Statusrapporten är framtagen inom ramen för nätverket bärkraft.ax och är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Statusrapporten finns också som bilaga till sidan Utvecklings- och hållbarhetsagendan

Publicerad 10.6.2019
Uppdaterad 10.6.2019