Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning i Högskolan på Åland.

Informationen har skickats till Högskolan på Åland

Beslutet finns i dokumenten under rubriken Bilagor.