Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

9.3.2021 Rekommendation om distansundervisning  i landskapets skolor på gymnasienivå och  inom fria bildningen.

Informationen har skickats till landskapets skolor och Mariehamns stad.

Beslutet finns i dokumenten under rubriken Bilagor.