Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Med sikte på jämställt lagting

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet i samhället och på Åland.  Detta för att påminna oss om våra jämställdhetsmål.

I Ålands agenda för jämställhet ingår målet ”En jämn fördelning av makt och inflytande” och i utvecklings- och hållbarhetsagendan ingår målet om jämställdhet gällande representation i beslutande organ, vid sidan av andra jämställdhetsmål.

Vi har ännu en bit att gå för att uppnå dessa mål. Sedan 1999 har kvinnor stått för ca en tredjedel av representationen i lagtinget, och utvecklingen på den här punkten har tyvärr inte gått framåt. Lanskapsregeringen kommer därför att tillsätta en parlamentarisk kommitté med syfte att föreslå åtgärder för att öka representationen kvinnor i Ålands lagting.

Det räcker dock inte med ett jämställt parlament, utan vi måste integrera jämställdhetsarbetet i hela den offentliga förvaltningen, i dess verksamhet och i olika processer. Både kvinnor och män ska respekteras och resurser ska vara jämställt fördelade. Arbetet med jämställdhetsintegrering inom förvaltningen ska fortgå alltjämt.

År 2023 hoppas vi att de kvinnliga ledamöter som väljs in i lagtinget uppgår till minst 40 %.

Glad kvinnodag!  

Annika Hambrudd, Utbildnings- och kulturminister med ansvar för jämställdhet
Kristin Mattsson, Specialsakkunnig i jämställdhet

Publicerad 8.3.2022 kl. 09:42
Uppdaterad 8.3.2022 kl. 09:44