Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Småbarnspedagogik och HBTQIA-frågor behandlades på ministerrådsmöte

Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd deltog den 6 september i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM):s möte. På mötet, som hölls digitalt, diskuterades bl. a. jämställdhet inom småbarnspedagogiken samt framtida insatser för äldre HBTQIA-personers livsvillkor och livskvalitet i Norden.

Länderna var överens om att småbarnspedagogiken spelar en viktig roll i att försöka bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden och att satsningar på jämställdhet inom småbarnspedagogik, särskilt arbetet med könsnormer, är en viktig del i Nordiska ministerrådets vision 2030 om ett konkurrenskraftigt och socialt sammanhållet Norden. Ministrarna diskuterade hur länderna kan hjälpas åt för att jobba effektivare med jämställdhet inom småbarnspedagogiken. Detta förslogs ske genom ett nordiskt nätverk med samlad kunskap på området och fortsatt synlighet i nästa samarbetsprogram.

MR-JÄM godkände under mötet projektet äldre LGBTI-personers livsvillkor och livskvalitet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön förvaltar projektet som ingår i en flerårig strategisk satsning om HBTQIA-personers ålderdom, särskilt i möten med offentliga hälso- och omsorgstjänster.

Finland lämnar snart över ordförandeklubban till Norge som tar över ordförandeskapet i MR-JÄM 2022.

Publicerad 7.9.2021 kl. 16:19
Uppdaterad 7.9.2021 kl. 16:20