Statusrapport 2 – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Statusrapport 2 offentliggjordes tidigare idag på årets Forum för samhällsutveckling.

Årets statusrapport fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna rapport har även samtliga mål indikatorer, som hjälper till att mäta var vi står idag.

Statusrapporten är indelad i sex kapitel, och inleds med en redogörelse från utvecklings- och hållbarhetsrådet, som blickar framåt och ger rekommendationer för vår fortsatta strävan om ett hållbart och bärkraftigt Åland.

Statusrapport 2 finns som bilaga på sidan om Utvecklings- och hållbarhetsagendan

Publicerad 13.6.2018
Uppdaterad 13.6.2018