Störningar i utbetalningen av studiestöd den 20 september 2022

Ett antal utbetalningar av studiestöd har idag blivit felaktiga vid en extra utbetalning av stöden. Landskapsregeringen hanterar utbetalningarna av studiestöd för AMS räkning och rapporterar händelsen till Datainspektionen som en GDPR-incident. Mer information om åtgärder följer under morgondagen.