Trio utreder kommunindelningar

Landskapsregeringen har idag fattat beslut om att avropa tre kommunindelningsutredningar av Henricson Ab. Utredare är Siv Sandberg, Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson. Materialet från presskonferensen presenterar mål, tidtabell och process för utredningarna.

Se presskonferensen på landskapsregeringens YouTube-kanal

Publicerad 12.4.2018
Uppdaterad 12.4.2018