Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Regenaration week augusti 2021
ReGeneration och minister Alfons Röblom Fotograf: Frej Vuori

Unga framför krav på omvärderade samhällssystem för EU kommissionär under ReGeneration Week i Mariehamn

Sedan lördag 28 augusti har ungdomar från hela östersjöområdet samlats både fysiskt och digitalt på Åland för att delta i evenemanget ReGeneration Week. Genom att närma sig konceptet hållbar utveckling från en rad olika fokusområden har deltagarna efter flera dagar av föreläsningar och workshopar satt ihop en deklaration för stiftelsen ReGeneration 2030. Under galan på måndag kväll överräcktes denna deklaration till EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius som bjudits in till evenemanget.

Utöver skapandet av deklarationen engagerade sig deltagarna också i dialogmöten med beslutsfattare. Ungdomarna förde dialog med gäster såsom EU kommissionären, EU parlamentariker, landskapsregeringens ministrar, lagtingets talman, Ålands riksdagsman, ordföranden för de nordiska samarbetsministrarna samt inresta tjänstemän från bland annat Belgien, Finland, Luxemburg, Rumänien och Österrike. Många av de internationella gästerna deltog också i European Sustainable Development Network:s kunskapsutbytesmöte på måndag och tisdag och i mötet för den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling som hölls i Mariehamn på onsdag. Under dialogmötena mellan de unga och beslutsfattarna diskuterades bland annat ungas roll i beslutsfattandeprocesser, speciellt i frågor om klimat och miljö där alla beslut har en oproportionerligt stor påverkan på just ungas möjligheter till en säker framtid.

Stiftelsen ReGeneration 2030 fostrar framtidens ledare i hållbarhetsfrågor samtidigt som unga får möjligheten att skapa nätverk över hela östersjöområdet. Stiftelsen har sina rötter på Åland och arrangerar årligen sitt huvudevenemang i Mariehamn.

Här kan du läsa deklarationen.

Publicerad 2.9.2021 kl. 14:04
Uppdaterad 2.9.2021 kl. 15:00