Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande Covid-19

4.3.2021 Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och kommunernas barnomsorg på Åland.

Den uppdaterade informationen finns i dokumentet under rubriken Bilagor.