Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 17.12.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Information och riktlinjer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin.

Den uppdaterade versionen av dokumentet finns under rubriken bilagor.