Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdaterade rekommendationer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 2.11.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Ett förtydligande har införts gällande handlingsplan, ansiktsmask och frivillig karantän. 

Den uppdaterade versionen av dokumentet finns under rubriken bilagor.

Publicerad 12.11.2020 kl. 13:29
Uppdaterad 12.11.2020 kl. 13:29