Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning

LFA:s nationella husdjursförhöjning för år 2021 har nu betalats ut, betalningen gjordes 24.5.2022. Ersättningsbeloppet är 60 euro per hektar.

Det planerade tillägget som hör ihop med krispaketet kan betalas ut först senare under sommaren förutsatt att EU-kommissionen godkänner landskapsregeringens förslag till ändring av LBU-programmet och efter att lagtinget har godkänt den andra tilläggsbudgeten.

Om programändringen godkänns kan landskapsregeringen betala ut ytterligare 27 euro per hektar som ett tillfälligt tillägg till den nationella husdjursförhöjningen. Tillägget gäller enbart den betalning som görs under år 2022 och som baserar sig på uppgifter i stödansökan 2021. 

Publicerad 25.5.2022 kl. 08:16
Uppdaterad 25.5.2022 kl. 08:16