Utbildningsbyrån får årets Rädda Barnen-pris

För insatser i Barnkonventionens anda tilldelas Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering Rädda Barnen-priset år 2022.

Traditionsenligt överraskades vinnaren tillsammans med åländsk media Nya Åland, Ålandstidningen och Ålands Radio med diplom, tårta och blomma. 

Motivering

För initiativet och det strukturerade arbetet med att involvera barn i framtagandet av den nya läroplanen för barnomsorgen.

I arbetet med läroplanen har utbildningsbyrån aktivt och medvetet involverat barn i processen genom att fråga barnen, samla barnens svar och återkopplat hur deras åsikter har beaktats. Barnens svar i form av ord och bilder har dokumenterats och sammanställts i en rapport som både kan läsas av barn och vuxna. Rapporten ger ett verktyg för den så viktiga återkopplingen till barnen om hur deras svar har beaktats i läroplansprocessen samtidigt som rapporten ger inspiration för dagis att arbeta vidare med barns delaktighet.

  • Barnkonventionen artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
  • Barnkonventionen artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.