Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Frukostföreläsning

Utvecklings- och hållbarhetsrådet presenterade ”Alla kan blomstra”-visionen för EU-kommissionär Virginus Sinkevičius

På tisdagsmorgonen höll utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförandetrio (ordförande lantrådet Veronica Thörnroos och de båda viceordförandena Petra Granholm och Peter Wiklöf samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson ett frukostmöte med EU-kommissionären Virginus Sinkevičius, som gästar Åland med anledning av ReGeneration-veckan.

Vid frukostmötet presenterade rådets representanter Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med “Alla kan blomstra”-visionen i spetsen. Den efterföljande diskussionen fokuserade bland annat på biologisk mångfald och hållbara affärer. EU-kommissionären var särskilt intresserad av utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner samt huvudindikatorerna för de sju strategiska utvecklingsmålen.

Därefter diskuterades kopplingen mellan det lokala och EU när det kommer till implementeringen av FN:s Agenda 2030 och EU-kommissionens paket ”fit for 55”, som är en samling nya och uppdaterade lagförslag som tillsammans syftar till att säkerställa att EU når upp till de åtaganden på klimatområdet som unionen slagit fast i den nya, gröna given.

Publicerad 31.8.2021 kl. 13:09
Uppdaterad 31.8.2021 kl. 13:09