Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling

Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog fredagen den 10 juli i ett sidoevent under FN:s årliga högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF). Under högnivåforumet granskas de globala framstegen i genomförandet av Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Utvecklingsministern var inbjuden att berätta om landskapsregeringens arbete med Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och hur dess genomförande påverkats av Covid-19 pandemin.

Fredagen den 10 juli deltog utvecklingsminister Alfons Röblom i ett sidoevent till FN:s högnivåmöte arrangerat av nätverket Regions4. Regions4 är ett globalt nätverk av regionala regeringar som samarbetar för hållbar utveckling, ökad biodiversitet och mot klimatförändringar. Syftet med det virtuella sidoeventet var att genom en politisk högnivådiskussion visa exempel på hur regionala regeringar bygger upp grönare och rättvisare strukturer i återhämtningen från Covid-19 pandemin. Vid eventet deltog bland annat Kataloniens finansminister, Baskiens miljöminister och Sao Paolos miljöminister.

Ju mer hållbart vårt samhälle blir desto bättre rustade är vi för framtida kriser. Återhämtningen från Covid-19 pandemin kan inte innebära en återgång till det gamla normala. Detta är en möjlighet till rättvis omställning för att uppnå alla aspekter av hållbar utveckling, sade utvecklingsminister Alfons Röblom.

Minister Alfons Röblom berörde i sitt anförande även vikten av regionala regeringars eget arbete inom hållbar utveckling. För detta fick minister Röblom stort medhåll från övriga panellister.

Landskapsregeringen, liksom andra lagstiftande regioner, behöver använda sin beslutsmakt om vi på bästa sätt ska möta utmaningarna med klimatförändringar och ta vara på möjligheterna att ställa om till ett hållbart samhälle. Beslut vi fattar idag berör kommande generationer, och många av dessa behöver fattas så nära medborgarna som möjligt, avslutade utvecklingsminister Alfons Röblom.

FN:s högnivåmöte fortsätter under nästa vecka då statsminister Sanna Marin presenterar Finlands rapport om genomförandet av Agenda 2030. Finlands senaste rapport till FN är från 2016. I årets rapport finns också ett kapitel om Åland som redogör för självstyrelsen samt arbetet med Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Kontaktuppgifter

Alfons Röblom, utvecklingsminister
Telefon +358 40 7693636 eller alfons.roblom@regeringen.ax

Julia Lindholm, specialsakkunnig i Bryssel
Telefon +32 476 943 529 eller julia.lindholm@formin.fi

Publicerad 13.7.2020 kl. 09:58
Uppdaterad 13.7.2020 kl. 09:58