Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vad är sexuella trakasserier och hur kan vi motverka dem?

Vad behöver föreningar och organisationer göra för att uppfylla PAF:s jämställdhetsmål vid beviljande av penningautomatmedel? Vad är sexuella trakasserier? Vad kan föreningar göra för att förebygga sexuella trakasserier?

Program:

  • Kultur- och utbildningsminister Annika Hambrudd och finansminister Roger Höglund inleder.
  • Lisa Andersson Tengnér, pedagog, expert på jämställdhet och diskrimineringsrätt, lär oss om hur vi kan arbeta för ett tryggare föreningsliv utan sexuella trakasserier.

Plats: Alandica, auditoriet
Tid: måndagen 23 maj 2022 kl. 18-20.30

Målgrupp: Föreningar, fritidssektorn, tjänstemän och övriga intresserade.

Anmäl dig till seminariet senast måndagen den 16.5. Anmälan

Vid frågor kontakta Kristin Mattsson: kristin.mattsson@regeringen.ax eller på telefon: 018-25 194

Publicerad 3.5.2022 kl. 13:19
Uppdaterad 3.5.2022 kl. 13:19